Tietoa Kieliverkoston verkkolehdestä

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Lehden tehtävänä on herättää keskustelua ja lisätä tietoisuutta kielikoulutuspoliittisista kysymyksistä sekä lähentää tutkijoita, kielikoulutuspolitiikan päätöksentekijöitä, opettajia ja muita kielikoulutuksen parissa työskenteleviä.

Lehti on matalan kynnyksen julkaisukanava, johon toivotaan yleistajuisia kirjoituksia esimerkiksi erilaisista kokeiluista, hankkeiden kokemuksista ja hyvistä käytänteistä, tutkimustuloksista sekä kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Tervetulleita ovat myös poleemisemmat puheenvuorot kielikoulutuksesta Suomessa ja muualla.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyy vähintään viisi kertaa vuodessa. Verkkolehden kohderyhmää ovat kielikoulutuksen laajan kentän eri toimijat. Lehti on vapaasti luettavissa osoitteessa www.kieliverkosto.fi.

Vuoden 2018 ilmestymisaikataulu

Lehdessä ilmestyy sekä teemanumeroita että avoimia numeroita seuraavasti:

  • maaliskuu, avoin numero
  • huhtikuu, avoin numero
  • toukokuu, teemanumero: Kielikasvatus ja kielitietoisuus kasvatuksessa
  • kesäkuu, teemanumero: Kieltenopetuksen varhentamisen käytänteitä
  • syyskuu, avoin numero
  • lokakuu, teemanumero: Kieli ja nationalismi
  • joulukuu, avoin numero

Kirjoitusten jättöpäivä on perjantai viikoilla 7, 12, 16, 21, 34, 38 ja 47.

Lehti ilmestyy viikoilla 10, 15, 19, 24, 37, 41 ja 50.