Tietoa Kieliverkoston verkkolehdestä

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Lehden tehtävänä on herättää keskustelua ja lisätä tietoisuutta kielikoulutuspoliittisista kysymyksistä sekä lähentää tutkijoita, kielikoulutuspolitiikan päätöksentekijöitä, opettajia ja muita kielikoulutuksen parissa työskenteleviä.

Lehti on matalan kynnyksen julkaisukanava, johon toivotaan yleistajuisia kirjoituksia esimerkiksi erilaisista kokeiluista, hankkeiden kokemuksista ja hyvistä käytänteistä, tutkimustuloksista sekä kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Tervetulleita ovat myös poleemisemmat puheenvuorot kielikoulutuksesta Suomessa ja muualla.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta ilmestyy vähintään viisi kertaa vuodessa. Verkkolehden kohderyhmää ovat kielikoulutuksen laajan kentän eri toimijat. Lehti on vapaasti luettavissa osoitteessa www.kieliverkosto.fi.

Lehdessä ilmestyy sekä teemanumeroita että avoimia numeroita. Jos sinulla on mielessäsi hyvä idea teemanumerosta, ota yhteyttä! Teemanumeroista sovitaan usein jo paljon ennen niiden ilmestymistä, ja niiden päätoimittajat rekrytoivat kirjoittajat. Näin ollen toivomme artikkeliehdotuksia enimmäkseen avoimiin numeroihin.

Jos haluat julkaista artikkelisi Kieliverkoston verkkolehdessä, voit lähettää artikkeliehdotuksesi sähköpostitse Kieliverkostolle. Voit myös ottaa yhteyttä Kieliverkostoon jo siinä vaiheessa, kun sinulla on vasta idea artikkelista. Otathan verkostoon yhteyttä hyvissä ajoin! Älä siis jätä valmiin artikkelin lähettämistä aineiston jättöpäivään, sillä hyvin todennäköistä on, että kyseinen verkkolehden numero on jo täynnä. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja keskustellaan artikkeliehdotuksestasi! 

Vuoden 2021 ilmestymisaikataulu

Lehdessä ilmestyy sekä teemanumeroita että avoimia numeroita seuraavasti:

  • helmikuu, avoin numero
  • maaliskuu, teemanumero Kielivarannon valot ja varjot, ks. KIRJOITUSKUTSU
  • toukokuu, teemanumero Opetussuunnitelman perusteista osaamisen arviointiin (työnimi)
  • syyskuu, avoin numero
  • lokakuu, teemanumero Social Justice for Language Education (työnimi)
  • joulukuu, avoin numero

 

 Lehden numero

 Aineiston jättöpäivä

 Ilmestymisviikko

 

 Helmikuu 2021

(avoin numero)

 pe 15.1.2021 (vk 2)

 6

 

 Maaliskuu 2021

(teemanumero)

Kielivarannon valot ja varjot

 pe 26.2.2021 (vk 8) 

 12

 

 Toukokuu 2021

(teemanumero)

Opetussuunnitelman perusteista osaamisen arviointiin (työnimi)

 pe 16.4.2021 (vk 15)

 19

 

 Syyskuu 2021

(avoin numero)

 pe 13.8.2021 (vk 32)

 36

 

 Lokakuu 2021

(teemanumero)

Social Justice for Language Education (työnimi)

 pe 10.9.2021 (vk 36)

 40

 

 Joulukuu 2021

(avoin numero)

 pe 5.11.2021 (vk 44) 

 48