Kirjoitusohjeet Kieliverkoston verkkolehteen

Kutsumme opettajia, opiskelijoita, tutkijoita, päätöksentekijöitä ja muita kielikoulutuksesta kiinnostuneita kirjoittamaan Kieliverkoston lehteen kieleen, koulutukseen ja yhteiskuntaan liittyvistä ajatuksistaan ja näkemyksistään.

Lehden artikkelit ovat lyhyitä ja tyyliltään hyvin yleistajuisia. Tekstin pituus voi vaihdella sisällöstä riippuen. Sopiva pituus on noin 2‒4 liuskaa. Artikkelikäsikirjoituksen laajuus on kuitenkin enintään 2000 sanaa.

Artikkelin alussa on pieni ingressi, joka kertoo, mistä tekstissä on kyse. Lopussa on kirjoittajatiedot (nimi, työtehtävä, organisaatio), lähteet ja 3‒5 artikkelin sisältöä kuvaavaa asiasanaa. Tekstissä saa mielellään käyttää väliotsikoita.

Tekstiin voi liittää kuvia ja linkkejä. Lähetä artikkelisi doc(x) tai rtf -muotoisena.

Kirjoittajat edustavat omia näkemyksiään ja vastaavat itse artikkelien sisällöstä. Toimituskunta käy läpi kaikki tarjotut kirjoitukset ja lähettää tarvittaessa kirjoittajille palautetta tekstistä.

Julkaistavaksi tarkoitetut kirjoitukset sekä ehdotukset teemanumeroiksi lähetetään Kieliverkoston osoitteeseen kieliverkosto(at)jyu.fi. Lehden toimitusneuvosto päättää julkaistavista kirjoituksista.

Tutustu Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden mediakorttiin.