KIRJOITUSKUTSU: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (maaliskuu 2021)

Kieliverkosto jatkaa vuonna 2021 teemalla Suomen kielivaranto. Teemalle omistetaan Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden maaliskuun 2021 teemanumero, joka käsittelee teemaa Kielivarannon valot ja varjot. Teemanumero kootaan seuraavien kysymysten ympärille:

 • Mitkä asiat tai näkökulmat jäävät varjoon, kun puhutaan kansallisesta kielivarannosta ja tulevaisuuden kielitaitotarpeista? Mistä pitäisi puhua enemmän?

 • Mistä kielikoulutuksen ja kielikoulutuspolitiikan kentän asioista tarvitaan lisää tutkimusta tai kokeiluja?

 • Mihin asioihin tai näkökulmiin kielikoulutuspolitiikassa tai kielentutkimuksessa tulisi kiinnittää huomiota seuraavina vuosina?

 • Mikä kielikoulutuksessa ja kielikoulutuspolitiikassa on jo hyvin?

Teemavuoteen liittyvä teemanumero julkaistaan maaliskuussa 2021 (viikolla 12).

Kieliverkosto on monipuolisesti kiinnostunut teemaan ja kysymyksiin liittyvistä tutkimustuloksista, hankkeista, opetuskokeiluista, käytänteistä ja kielikoulutuspoliittisista päätöksistä ja toivottaa tervetulleeksi artikkeliehdotukset liittyen esimerkiksi

 • kielten ja viestinnän opetukseen ja arviointiin sekä näiden kehittämiseen varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja jatkuvaan oppimiseen

 • opetuksen järjestäjien hyviin käytänteisiin ja haasteisiin

 • opettajankoulutukseen

 • oppilaiden ja opiskelijoiden osaamiseen, oppimiseen ja tiedon tuottamiseen kielellisenä ilmiönä

 • oppilaitoksiin, päätöksentekoon, hallintoon ja (kieli)koulutuspolitiikkaan

 • kielitietoisuuteen, monikielisyyteen, kieli-ideologioihin sekä kielitaitoa koskeviin arvostuksiin ja asenteisiin

 • työelämään ja yhteiskuntaan sekä näiden kielelliseen, kulttuuriseen ja katsomukselliseen moninaistumiseen

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan teemanumeroon, ota Kieliverkostoon yhteyttä viimeistään 15.1.2021, niin keskustellaan asiasta. Kerro viestissäsi artikkeli-ideastasi ja ajatuksestasi mahdolliseksi artikkelin rakenteeksi. Varsinaisten artikkeleiden jättö teemanumeroon on 26.2.2021, jos artikkelisi hyväksytään teemanumeroon. Osa ehdotetuista artikkeleista saatetaan julkaista myöhemmin jossakin muussa numerossa vuoden 2021 aikana.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston (Kieliverkoston) julkaisema avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Verkkolehti on matalan kynnyksen julkaisukanava ja kielten opettajien, tutkijoiden ja kielten asiantuntijoiden ammattilehti, johon toivomme yleistajuisia kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Toivottavasti saamme kysymyksiin moninaisia vastauksia! Kieliverkosto jää odottamaan ajatuksia kutkuttavia artikkeli-ideoita ja toivottaa samalla kaikille rentouttavaa joulunaikaa!

Lisätietoja:

Kieliverkosto

kieliverkosto@jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto

**

Lisätietoja verkkolehdestä:

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kirjoitusohjeet

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/tietoa-verkkolehdesta