Kieliparlamentti 2018

Teema: Kielet kunnissa

torstai 12.4.2018 klo 12.00–15.45
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Yhdeksäs valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 12.4.2018 opetus- ja kulttuuriministeriössä Helsingissä. Paikalle kokoontui yli 60 eri asiantuntijatahojen edustajaa, jotka keskustelivat parlamentin pääteemasta Kielet kunnissa monesta eri näkökulmasta.

Parlamentin puheenvuorot

Pienryhmätyöskentely

Puheenvuorojen jälkeen osallistujat keskustelivat pienryhmissä kuntien kielikoulutuksesta, sen järjestämisen ja kehittämisen tämänhetkisistä haasteista, kuntien hyvistä käytänteistä ja tulevaisuuden visioista. Parlamentin päätteeksi pienryhmien puheenjohtajat kokoontuivat paneelikeskusteluun, jossa käytiin pienryhmien näkemyksiä läpi yleisön kanssa keskustellen. 

Pienryhmissä keskusteltiin näistä kysymyksistä:

  • Mitkä ovat keskeisiä kielikoulutuksen järjestämisen ongelmia kunnissa?
  • Millaisia hyviä kielikoulutuksen kehittämisen käytänteitä tiedätte kunnissa olevan? (konkreettisia esimerkkejä)
  • Millainen on kielikoulutuksen tulevaisuus kunnissa?

Kieliparlamentin lehdistötiedote

Kieliparlamentin työskentelyn pohjalta laadittiin lehdistötiedote, jolla halutaan vaikuttaa koulutukselliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun parlamentissa käsitellystä teemasta. Lehdistötiedotetta saa jakaa vapaasti erilaisissa verkostoissa, sidosryhmissä, organisaatioissa ja kunnissa! 

Lehdistötiedotteen kuvitus: Redanredan Oy

Kieliparlamentti 2018: Kunnissa tarvitaan tahtoa ja strategista työtä kielikoulutuksen kehittämiseen

Språkparlamentet 2018: I kommunerna behövs vilja och strategiskt arbete för utveckling av språkutbildningen