Kieliparlamentti 2023: Minne menet, arviointi?

Kieliverkosto järjesti 13. valtakunnallisen Kieliparlamentin 20.4.2023 verkkovälitteisesti. Tapahtuman teemana oli ”Minne menet, arviointi?”, sillä Kieliverkoston vuoden 2023 teemana on kielen ja vuorovaikutuksen arviointi muutoksessa. Parlamenttiin osallistui noin 90 kielikoulutuksen asiantuntijaa.

Tiedote 28.4.2023

Kieliparlamentissa 2023 arvioinnin, kielten ja koulutuksen rajapintoja valotettiin monista eri näkökulmista. Teemaa tarkasteltiin yhteisissä puheenvuoroissa uusimman tutkimuksen ja ajankohtaisten aiheiden näkökulmista. Pääpuheenvuoron piti kasvatustieteen dosentti Najat Ouakrim-Soivio (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto) otsikolla Arviointi muutoksessa?. Tämän jälkeen kuultiin kaksi lyhyempää puheenvuoroa, joissa pureuduttiin ajankohtaisiin ja mediassakin paljon puhuttaneisiin teemoihin. Vanhempi yliopistonlehtori Maria Ahlholm Helsingin yliopistosta nosti esiin semanttisia pohdintoja suomen kielen ja kirjallisuuden eri oppimäärien päättöarvioinnin kriteereistä. Yliopistonlehtori Päivi Kousa Jyväskylän yliopistosta pohti tekoälyä arvioinnin työkaluna haasteiden ja mahdollisuuksien näkökulmista.

Puheenvuorojen jälkeen teemaa käsiteltiin pienryhmissä, joissa osallistujat pääsivät keskustelemaan ja oppimaan arvioinnin eri näkökulmista. Pienryhmissä käsiteltiin seuraavia teemoja (suluissa pienryhmän puheenjohtaja(t)):

  • Pienten lasten kielitaidon arviointi (projektiasiantuntija Maria Tyrer, Turun yliopisto)

  • Arviointi ja kriteeriuudistus perusopetuksessa (apulaisprofessori Raili Hildén, Helsingin yliopisto ja johtava arviointiasiantuntija Marita Härmälä, Karvi)

  • Lukio, kielet ja arviointi (opetusneuvos Olli Määttä, Opetushallitus)

  • Suomi toisena kielenä -oppilaan arviointi eri oppiaineissa (vanhempi yliopistonlehtori Maria Ahlholm, Helsingin yliopisto)

  • Tekoälyn käytön eettiset haasteet (yliopistonlehtori Päivi Kousa, Jyväskylän yliopisto)

  • Dynaaminen arviointi: opettaminen, oppiminen ja arviointi saman prosessin osana (yliopistotutkija Dmitri Leontjev, Jyväskylän yliopisto)

  • Suullisen kielitaidon arviointi (tutkijatohtori/opetusneuvos Anna von Zansen, Helsingin yliopisto/Opetushallitus)

  • Kielitietoiset toimintatavat työelämässä (projektisuunnittelija Sanna Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Parlamentin keskeisiä nostoja voi lukea Twitteristä aihetunnisteella #Kieliparlamentti2023. Parlamentin puheenvuorojen ja keskustelujen pohjalta julkaistaan toukokuussa 2023 laajempi kooste. Voit tulla kuulemaan koostetta Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen (Solki) Solki tutkii -päivään, joka järjestetään ke 10.5.2023 sekä Jyväskylässä että etänä ja jonka teemana on arviointi. Ilmoittauduthan tapahtumaan 2.5.2023 mennessä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/solki/ajankohtaista/tapahtumat/solki-tutkii-2023

Kieliparlamentti on Kielikoulutuspolitiikan verkoston (www.kieliverkosto.fi) jokavuotinen päätapahtuma, jossa keskitytään teemavuoden teemaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Kieliparlamenttiin osallistuu muun muassa viranomaisia, julkishallinnon, opetushallinnon, työelämän, järjestöjen ja yhdistysten edustajia, koulutuksen tarjoajia ja kouluttajia sekä opettajia, opiskelijoita ja tutkijoita.

Kieliparlamentin 2023 materiaaleja:

Lisätietoja:

Kieliverkosto, kieliverkosto(at)jyu.fi

www.kieliverkosto.fi

Kielikoulutuspolitiikan verkosto tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa. Kieliverkoston toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sitä koordinoi Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus.