Kieliverkoston kannanotto ”Elinikäisen kielenoppimisen avaimet” – ”Nycklar till livslång språkinlärning” – ”Keys to Lifelong Language Learning” julkaistu

Kielikoulutuspolitiikan verkoston kolmas valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 29.3.2012 Tieteiden talolla Helsingissä. Teemana oli elinikäinen kielenoppiminen ja kielenopetus. Parlamenttiin kokoontui keskustelemaan opettajankouluttajia, opettajia, opiskelijoita, koulutuksen tarjoajia, yhdistysten edustajia, viranomaisia ja tutkijoita.

Kieliparlamentissa keskusteltiin pienryhmissä elinikäisestä kielenoppimisesta ja kielenopetuksesta oppijan, opettajan ja opettajankoulutuksen näkökulmista. Kieliparlamentin ryhmätyöskentelyn pohjalta laadittiin kannanotto Elinikäisen kielenoppimisen avaimet. Kannanotossa on Linda Saukko-Raudan parlamentissa tekemiä visuaalisia muistiinpanoja.

Kannanottoa on lähetetty opettajankoulutuksen toimijatahoille, ja tietoa siitä saa vapaasti välittää eteenpäin kaikille asiasta mahdollisesti kiinnostuneille!

Kieliparlamentti 2012 – Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (PDF)
Kieliparlamentti 2012 – Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (Prezi)

*****

Det tredje nationella Språkparlamentet arrangerades torsdagen den 29.3.2012 i Vetenskapernas hus i Helsingfors av språkutbildningspolitiska nätverket Kieliverkosto.

Årets tema var livslång språkinlärning och språkundervisning. Parlamentet samlade lärare, forskare, studerande, representanter för lärarutbildning, utbildningsanordnare, föreningar och myndigheter för att diskutera temat.

Nycklarna till livslång språkinlärning grundar sig på diskussionerna under Språkparlamentet. De är avsedda för verksamma lärare, lärarstuderande och lärarutbildare för att väcka tankar och diskussion.

Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (PDF)
Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Prezi)

 

 *****

The third national Language Parliament was organized at the House of Science and Letters on Thursday 29 March 2012 by the Finnish Network for Language Education Policies, Kieliverkosto.

This year’s theme was lifelong language learning and teaching. The Parliament brought together representatives of teacher education, teachers, students, researchers, education providers, associations, and authorities to discuss the theme.

The Keys to Lifelong Language Learning are based on the discussions at the Language Parliament. They are meant for teacher trainees, teacher trainers, and practicing teachers to provoke thought and stimulate discussion.

Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning (PDF)
Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning
(Prezi)

 

Lisätietoja / Ytterligare information

Teija Kangasvieri, teija.kangasvieri@jyu.fi

Karita Mård-Miettinen, karita.mard-miettinen@jyu.fi