Kieliverkoston vuoden 2021 teemana pysyy Suomen kielivaranto

Tiedote 20.1.2021

Kieliverkoston tavoitteita ja arvoperustaa toteutetaan vuosittain vaihtuvien teemojen avulla. Vuonna 2021 jatketaan samalla laajalla teemalla kuin vuonna 2020, eli Suomen kielivarannolla, sillä aiheessa riittää paljon pohdittavaa ja pureskeltavaa! 

Suomen kielivarannosta on oltu huolissaan jo monia vuosia. Esimerkiksi suomenkielisessä perusopetuksessa ja toisella asteella opiskellaan pääasiassa englantia ja ruotsia, kun taas muita kieliä opiskellaan hyvin vähän. Kieltenopiskelun on todettu eriarvoistuvan ja luokkaistuvan, ja kieltenopiskelun saavutettavuus on herättänyt keskustelua. Lisäksi esimerkiksi maahanmuuttajien monikielisyyttä ei huomioida riittävästi koulutuksessa.  

Kielivarantoon liittyy monia ajankohtaisia näkökulmia. Kieltenopetuksen varhentaminen käynnistyi vuoden 2020 alussa. Se on johtanut myönteiseen kehitykseen, esimerkiksi kieltenopetuksen pedagogiikan ja opettajien perus- ja täydennyskoulutusten kehittämiseen. Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksen on huomattu heijastuvan lukioihin, sillä lyhyiden kielten valinnat ovat vähentyneet rajusti. Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetuksen kehittämiseen on jo kiinnitetty enemmän huomiota kuin aiemmin, mutta isot ratkaisut, esimerkiksi opettajien kelpoisuuden määrittely, ovat vielä tekemättä. 

Kielikoulutukseen liittyvät teemat näkyvät myös hallitusohjelmassa. Hallitus antaa alkuvuodesta 2021 eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon, jonka luonnos on nyt lausuntokierroksella. Myös Kieliverkosto valmistelee oman lausuntonsa selonteon luonnoksesta. Kielet näkyvät koulutuspoliittisen selonteon luonnoksessa, varsinkin ruotsinkielinen koulutus sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -koulutuksen kehittäminen. Kieliverkosto kuitenkin toivoo, että kielitaidon ja kielten rooli ymmärretään myös laajemmin.  

Teemavuonna 2021 Kieliverkosto kiinnittää huomionsa edelleen Suomen kielivarantoon, ja siitä keskustellaan monella foorumilla. Lisäksi verkosto julkaisee teemavuonna 2020 laatimansa Kielivaranto. Nyt! -selvityksen, jossa tarkastellaan sitä, miten vuonna 2017 julkaistun Monikielisyys vahvuudeksi -selvityksen kehitysehdotuksista on edetty ja miten kielikoulutusta on kehitetty viime vuosina.  

Teemavuoden alussa järjestetään 25.1.2021 Kari Sajavaara -muistoluentowebinaari, jonka pääpuhujana toimii Assistant Professor, PhD Sofía Chaparro (University of Colorado Denver). Muistoluentowebinaarin aiheena on Searching for Dignity through Antropoesía: Centering the Voices of Minoritized Speakers in Language Education Research and Practice.  

Kieliverkosto, Opetushallitus ja Hämeen ammattikorkeakoulu järjestävät 5.2.2021 Ammatillinen koulutus – kielellä on väliä! -webinaarin, jonka aiheena on kielitietoisuus ammatillisessa koulutuksessa. Tapahtuma sisältää mielenkiintoisia puheenvuoroja sekä keskustelua pienryhmissä ja työpajoissa. Puhujina toimivat mm. opetus- ja kulttuuriministeriöstä asiantuntija Erno Hyvönen, Jyväskylän yliopistosta professori Minna Suni, Opetushallituksesta opetusneuvos Kaisa Räty sekä opetusneuvos Taija Paasilinna.    

Huhtikuussa verkosto järjestää valtakunnallisen Kieliparlamentin, johon kutsutaan asiantuntijoita keskustelemaan kielivarannosta. Lisäksi teema näkyy Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehdessä, esimerkiksi maaliskuun 2021 teemanumerossa. 

Viime vuosien teemoja ovat olleet Suomen kielivaranto (2020), kielitietoinen ammattikoulutus (2019), kielet kunnissa (2018), yksilön, koulutuksen ja yhteiskunnan monikielisyys (2017), verkostot ja yhteistyö (2016), kielikoulutus ja talous (2015), osaaminen (2014), vähemmistöt (2013), opettajankoulutus (2012), työelämän kieli- ja viestintätaidot (2011) ja monikielisyys (2010). 

 

Lisätietoja:

Kieliverkosto

kieliverkosto(at)jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto