Strategia 2021–2024

Kielikoulutuspolitiikan verkosto – valtakunnallinen verkosto Suomen kielikoulutuspolitiikan kehittämiseksi

Strategia pdf-muodossa

 

STRATEGIA VUOSILLE 2021–2024

Kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto) on kansallinen kielikoulutuspolitiikan tutkimus- ja kehittämisverkosto, joka tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutusta koskeviin päätöksiin Suomessa. Kieliverkosto tarjoaa tietoa kielikoulutuksesta päätöksentekijöille, varhaiskasvatuksen henkilöstölle, opettajille, tutkijoille ja muille sidosryhmille, luo yhteistyömahdollisuuksia sekä kehittää kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja koulutusta. Kieliverkostoa koordinoidaan Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksessa, ja toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tämä on Kieliverkoston neljännen toimintakauden strategia vuosille 2021–2024. Strategisia tavoitteita täsmennetään vuosittain toimintasuunnitelmissa.

 

Vasemmanpuoleisesta sivupalkista pääset tutustumaan strategian eri osa-alueisiin.