Toiminnan arvot

Kieli on keskeinen osa kaikkea yhteiskunnan toimintaa.

Kielikoulutuksessa otetaan huomioon eri kielet asettamatta niitä tärkeysjärjestykseen tai vastakkain. Kielten epätasa-arvo koulutuksessa on kuitenkin tärkeää tunnistaa ja tiedostaa, jotta saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa sekä monikielisyyttä voidaan kehittää.

Kieliä opitaan läpi elämän. Siksi kielikoulutuksen kysymyksiä on tärkeää tarkastella kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta työelämään. Kieliä opitaan arjessa, harrastuksissa, varhaiskasvatuksessa, oppilaitoksissa ja työssä – siellä, missä ihmiset käyttävät kieltä. Erilaisia tapoja omaksua, oppia ja käyttää kieliä tunnistetaan, tunnustetaan ja hyödynnetään kielikoulutuksen päätöksenteossa ja toteutuksessa.