Tehtävät

Kieliverkoston päätehtävä on koordinoida ja tuoda yhteen kielikoulutuksen toimijoita, sidosryhmiä, asiantuntijoita ja tutkimustietoa. Verkosto vaikuttaa kielikoulutuspoliittiseen päätöksentekoon ja edistää tutkimustietoon sekä kielikoulutuspolitiikan asiantuntijoiden vankkaan osaamiseen ja kokemukseen pohjautuvaa kielikoulutusta ja kielikoulutuspoliittista toimintaa.

Näitä tehtäviä tukevat:

  • tehokas ja vastuullinen viestintä ja vuorovaikutus,

  • tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestäminen sekä

  • monipuolinen tutkimus.

Verkosto on avoin foorumi kaikille kielikoulutuksesta kiinnostuneille. Keskeisiä kohderyhmiä ovat alueen ammattilaiset, esimerkiksi kansalliset ja paikalliset päätöksentekijät, koulutuksen järjestäjät, varhaiskasvatuksen henkilöstö, opettajat, kouluttajat, opiskelijat ja tutkijat. Kohderyhmiin pidetään yhteyttä keskeisten, ohjausryhmässä toimivien sidosryhmien kautta.