Kieliparlamentti 2011

Työelämän kieli- ja viestintätaidot työntekijän, työnantajan ja kouluttajan näkökulmasta

torstai 7.4.2011 klo 12.00–15.30
Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Kielikoulutuspolitiikan verkoston toinen valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 7.4.2011 Tieteiden talolla Helsingissä. Teemana oli työelämän kieli- ja viestintätaidot. Parlamenttiin kokoontui keskustelemaan alueen asiantuntijoita, kuten julkisen ja yksityisen sektorin työnantajia, koulutuksen tarjoajia, opiskelijajärjestöjä ja viranomaisia sekä tutkijoita.

Parlamentin puheenvuorot

Kieliparlamentin osallistujat jaettiin pienryhmätyöskentelyä varten kolmeen ryhmään. Ryhmien teemat olivat ”Muuttuva työelämä”, ”Tutkinnot” ja ”Kielitaito työpaikalla”. Pienryhmätyöskentelyssä visioitiin, millainen on tulevaisuuden kieli- ja viestintätaitoinen työntekijä, ja mikä merkitys kielitaidolla on osana ammattitaitoa. Aihetta pohdittiin mm. seuraavien kysymysten avulla:

  • Millaisia haasteita muuttuva työelämä asettaa työntekijän kieli- ja viestintätaidoille?
  • Miten tutkinnot vastaavat työelämän tarpeisiin kieli- ja viestintätaitojen näkökulmasta? Mikä merkitys kieli- ja viestintätaidoilla ylipäätään on osana työntekijän ammatillista osaamista?
  • Miten työpaikoilla tuetaan/tulisi tukea kieli- ja viestintätaitojen kehittymistä?

Kieliparlamentin näkemyksistä laadittiin kannanotto, joka toimitettiin päätöksentekijöille, työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, koulutuksen järjestäjille ja opiskelijajärjestöille sekä tiedotusvälineille.

Kieliparlamentti 2011 – Kannanotto työelämän kieli- ja viestintätaidoista