Kieliparlamentti 2012

Kielenoppimista ikä kaikki?

torstai 29.3.2012 klo 12.00‒15.30
Tieteiden talo, Sali 104, Kirkkokatu 6, Helsinki

Kielikoulutuspolitiikan verkoston kolmas valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin torstaina 29.3.2012 Tieteiden talolla Helsingissä. Teemana oli elinikäinen kielenoppiminen ja kielenopetus. Parlamenttiin kokoontui keskustelemaan opettajankouluttajia, opettajia, opiskelijoita, koulutuksen tarjoajia, yhdistysten edustajia, viranomaisia ja tutkijoita.

Parlamentin puheenvuorot

Kieliparlamentin osallistujat jaettiin pienryhmätyöskentelyä varten kolmeen ryhmään. Ryhmien yhteisenä teemana oli elinikäinen kielenoppiminen ja kielenopetus moninaisissa ympäristöissä, jota yksi ryhmä pohti oppijan, toinen opettajan ja kolmas opettajankoulutuksen näkökulmasta. Aihetta lähestyttiin mm. seuraavien kysymysten avulla:

  • Minkälaiset valmiudet opettajien perus- ja täydennyskoulutus antaa / sen pitäisi antaa kaikenikäisten opettamiseen?
  • Missä määrin kieli- ja viestintätaitojen kehittäminen kuuluu muille kuin kielenopettajille?
  • Mitkä ovat kielten elinikäisen oppimispolun ajankohtaisimmat haasteet (eri-ikäisen) oppijan näkökulmasta?

Pienryhmien tehtävänä oli mm. kehittää konkreettisia ratkaisuehdotuksia edellä mainittuihin kysymyksiin ja laatia elinikäisen kielenoppimisen avaimet. Lisäksi ryhmissä muotoiltiin voimaannuttavia viestejä opettajaopiskelijoille, opettajille ja opettajankouluttajille elinikäiseen kielenopettamiseen liittyen. Kieliparlamentin pienryhmätyöskentelyn pohjalta laadittiin kannanotto, jota on lähetetty opettajankoulutuksen toimijatahoille. Kannanotossa on Linda Saukko-Raudan parlamentissa tekemiä visuaalisia muistiinpanoja.

Kieliparlamentti 2012 – Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (Pdf)
Kieliparlamentti 2012 – Elinikäisen kielenoppimisen avaimet (Prezi)

*****

Läs om det tredje nationella Språkparlamentet på svenska.

Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Pdf)
Språkparlamentet 2012 – Nycklar till livslång språkinlärning (Prezi)

*****

Read about the third national Language Parliament in English.

Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning (Pdf)
Language Parliament 2012 – Keys to Lifelong Language Learning
(Prezi)