Kieliparlamentti 2013

Vähemmistöjen kielikoulutus

ke 27.3.2013 klo 12.00‒15.30
Tieteiden talo, Sali 505, Kirkkokatu 6, Helsinki

Neljäs valtakunnallinen Kieliparlamentti järjestettiin keskiviikkona 27.3.2013 Tieteiden talolla Helsingissä. Parlamentin järjestivät tänä vuonna yhteistyössä Kieliverkosto ja Kotimaisten kielten keskus. Teemana oli vähemmistöjen kielikoulutus. Parlamenttiin oli kutsuttu keskustelemaan valtion ja kuntien viranomaisia, yhdistysten ja järjestöjen edustajia, koulutuksen tarjoajia, opettajia sekä tutkijoita.

Parlamentin puheenvuorot

Kieliparlamentin osallistujat jaettiin pienryhmätyöskentelyä varten kolmeen ryhmään. Ryhmien yhteisenä teemana oli vähemmistöjen kielikoulutus, jota ensimmäinen ryhmä käsitteli kielivähemmistöön kuuluvan yksilön, toinen kielivähemmistöjen koulutuksen ja kolmas yhteiskunnan näkökulmasta. Aihetta lähestyttiin mm. seuraavien kysymysten avulla:

  • Miten ja missä kielivähemmistöön kuuluva yksilö (lapsi, nuori, aikuinen) saa koulutusta omasta kielestään tai omalla kielellään?
  • Miten eri kielet huomioidaan varhaiskasvatuksessa, yleissivistävässä opetuksessa ja työikäisten koulutuksessa?
  • Miten valtion ja kuntien päättäjät ja eri ryhmät yhteiskunnassa (esim. työnantajat, kolmas sektori) suhtautuvat monikielisyyteen?

Pienryhmien tehtävänä oli mm. laatia konkreettisia ehdotuksia vähemmistöjen kielikoulutuksen kehittämiseksi. Kieliparlamentin pienryhmätyöskentelystä laadittiin kannanotto, jota on toimitettu valtionhallinnon ja kuntatason päätöksentekijöille, työnantaja- ja työntekijäjärjestöille, koulutuksen järjestäjille, kieli- ja kulttuurivähemmistöjen edustajille, kolmannen sektorin toimijoille sekä tiedotusvälineille.

Kieliparlamentti 2013 – Kannanotto vähemmistöjen kielikoulutuksesta