INBJUDAN FÖR ATT SKRIVA: Språk, utbildning och samhälle (mars 2021)

Inbjudan för att skriva en artikel – Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) (mars 2021)

Det språkutbildningspolitiska nätverket (Kieliverkosto) fortsätter med teman ”Finlands språkreserv” år 2021. Vi ska ha ett temanummer i vår webbtidning Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och sämhalle) och den här teman är ”Språkreservs ljus och skuggor”. Vi hoppas att temanumret ska svara på de här frågorna:

  • Vilka saker eller synvinklar stannar i skuggan när man pratar om språkreserv eller framtidens språkkunskaper? Varom skulle man diskutera mera?

  • Varom saker i språkutbildning och i språkutbildningspolitik man behöver mera forskning eller erfarenheter?

  • Vilka saker eller synvinklar i språkutbildningspolitik eller i språkforskning man borde beakta mera i framtiden?

  • Vilka saker är redan bra i språkutbildning och i språkutbildningspolitik?

Vi publicerar temanumret i mars 2021 (veckan 12).

Om du är intresserad av att skriva, var så god och kontakt Kieliverkosto senast 15.1.2021. Berätta din idé och möjlig struktur för din artikel. Faktisk inlämningsdag för artiklar är 26.2.2021, om vi accepterar din idé. Det är möjligt att vi publicerar en del av artiklar senare år 2021.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Språk, utbildning och samhälle) är en öppen webbtidning som redigeras av Kieliverkosto. Vi publicerar artiklar och kommentarer från olika områden inom språkutbildningen. Webbtidningen är en publikationsplattform med låg tröskel och det sammanföra forskare, språkutbildningspolitiska beslutsfattare, lärare och andra som jobbar med språkutbildning. Vi publicerar artiklar på finska, på svenska och på engelska.

Vi väntar era fina idéer! God Jul!

Mera information:

Kieliverkosto (Det språkutbildningspolitiska nätverket)

kieliverkosto@jyu.fi

Se på svenska: https://www.kieliverkosto.fi/sv?set_language=sv

Twitter: @kieliverkosto

**

Mera information om webbtidning:

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning/instruktioner-for-att-skriva-till-spraknatverkets-webbtidning

https://www.kieliverkosto.fi/sv/webbtidning/information-om-webbtidningen

 

Se inbjudan också på finska och på engelska.