Det språkutbildningspolitiska nätverket Kieliverkosto

Det språkutbildningspolitiska nätverket Kieliverkosto är ett öppet forum för alla som är intresserade av språk och språkutbildning. Nätverket främjar diskussionen om språkinlärning och språkundervisning, språkets roll i samhället, bedömning av språkkunskaper och språk i arbetslivet.

Nätverket sammanför aktörer inom språkutbildningspolitik, arrangerar evenemang, främjar forskning och utbildning inom fältet och påverkar beslutsfattandet som gäller språkutbildning i Finland. Eftersom språkutbildningspolitik inte enbart är en nationell fråga, har nätverket också ett internationellt kontaktnät.

Nätverket finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och koordineras av Centralen för tillämpad språkforskning vid Jyväskylä universitet.

 

 Mera på svenska...                  Alla nyheter...