Kieli, koulutus ja yhteiskunta – elokuu 2010

Teema: Who needs languages? - konferenssi
6

Pääkirjoitus: Kielikoulutuspolitiikan kansainvälinen konferenssi kokosi yhteen toimijoita eri puolilta maailmaa

Taina Saarinen

 

Waldemar Martyniukin haastattelu

Elisa Miettinen

European Centre for Modern Languages’in (ECML) johtaja Waldemar Martyniuk vieraili konferenssipuhujana soveltavan kielentutkimuksen kesäkoulussa ja kansainvälisessä konferenssissa ”Who needs languages” kesäkuussa Suomessa. Elisa Miettisen tekemässä haastattelussa pohditaan kielenoppimisen tulevaisuutta Euroopassa sekä kouluissa käytettävän opetuskielen asemaa. Tekstissä sivutaan myös Martyniukin konferenssissa pitämää esitelmää.

 

Minä ja sinä kielikoulutuspoliittisina toimijoina

Elisa Miettinen

Kesäkuussa Jyväskylässä järjestetyn kansainvälisen konferenssin ”Who needs languages?” ohjelmaan kuului kaksi suomenkielistä työpajaa, joissa oli tarkoituksena keskustella ja miettiä, miten kielikoulutuspolitiikkaan ja kielivarannon laajentamiseen voi Suomessa osallistua. Teija Kyllösen ja Taina Saarisen työpaja Kielikoulutuspolitiikkaa kunnassa – kuntapäättäjät kielikoulutuspoliittisina toimijoina esitteli tutkimustuloksia kielikoulutuspoliittisesta päätöksenteosta kuntaliitoskunnissa ja herätteli osallistujia keskustelemaan siitä, miten kuntien kielikoulutuspolitiikkaan voi vaikuttaa. Seuraavana päivänä keskustelu jatkui Jaana Toomarin ja Pia Bärlundin vetämässä työpajassa Kielistä kiinni! Kielivalintoja tukevan teemapäivän suunnittelupaja, jossa jaettiin kokemuksia ja pohdittiin uusia, konkreettisia ideoita, joilla opettajat voisivat omalta osaltaan tukea monipuolisempien kielivalintojen syntymistä.

 

Kielikoulutuspolitiikkaa kunnissa

Teija Kyllönen ja Taina Saarinen

Kielikoulutuspolitiikka on siirtynyt muun koulutuspolitiikan hajauttamisen myötä entistä enemmän kuntatason kysymykseksi. Artikkelissa tarkastellaan kuntatason koulutuspoliittisten päätöksentekijöiden, kuten opetustoimen virkamiesten, koulujen rehtoreiden ja kuntien opetus- tai sivistyslautakuntien jäsenten näkemyksiin kielikoulutuksesta.

 

Perusopetus 2020 - kielivarannon pelastus vai kompastuskivi? Anna-Kaisa Mustaparran haastattelu

Elisa Miettinen

Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparran haastattelussa käsitellään kielitaidon arvostusta Suomessa nyt ja ennen ja niitä haasteita, joita kieltenopetuksella on edessään. Haastattelussa pohditaan myös Perusopetus 2020 –esityksen herättämiä ajatuksia.

 

Kielisuihkutus - kielimaistiaisia lapsille suomalaisen kielivarannon monipuolistamiseksi

Niina Kuutti

Jo pienikin kosketus vieraaseen kieleen ja kulttuuriin jättää lapsen aivoihin muistijäljen myöhempää oppimistilannetta varten. Yksi keino jättää muistijälki on koululaisten kielisuihkutus, joka onnistuessaan antaa lapselle positiivisen ja iloisen kuvan kielestä ja kulttuurista. Seuraavassa raportissa kerrotaan kokemuksia siitä, miten jyväskyläläisiä alakoululaisia on kesäkuussa 2010 kielisuihkutettu ranskan kielellä koululaisten kesäkerhossa.