Kieli, koulutus ja yhteiskunta – helmikuu 2024

sarjis_kky_helmikuu2024 (1).png

Kuva: Linda Saukko-Rauta, Redanredan Oy

 

Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 15(1)

Julkaistu: 14. helmikuuta 2024

 

Pääkirjoitus: Kestävä kehitys ja kielet – erottamattomat

Heidi Vaarala ja Emilia Rajala

 

Rehtorit kielikoulutuspoliittisina toimijoina - miten kieltenopetus koetaan ja mihin päätöksenteko pohjautuu?

Teija Kangasvieri ja Antti Suomela

Ajattelemme, että suomalaisen koulun rehtorilla on paljon päätösvaltaa, kun koulun kieltenopetuksesta päätetään. Mutta miten rehtori itse näkee asian ja millaisten näkemysten pohjalta päätöksiä tehdään ja opetusta järjestetään? Tiedostavatko rehtorit olevansa kielikoulutuspoliittisia toimijoita?

 

Heritage Language Teaching in Finland: Pedagogical Approaches

Babel Hajjar

This study investigates how Heritage Language teachers address teaching challenges. It covers the educational context, key players (learners, teachers, guardians), and compares findings from field practices with survey results from Finnish teachers on their pedagogical methods for overcoming common challenges.

 

TUVA-koulutus maahanmuuttotaustaisten oppijoiden tukena

Anu Mustonen ja Seija Eskola

TUVA-koulutus on tutkintokoulutukseen valmistava koulutus, joka aloitti toimintansa elokuussa 2022. TUVA-koulutus on erityisen hyödyllinen maahanmuuttotaustaisille oppijoille, jotka haluavat kehittää suomen kielen osaamistaan ja opiskelutaitojaan sekä tutustua eri koulutusvaihtoehtoihin ja ammatteihin. (esim. OPH 2022).  Miten TUVA-koulutus huomioi maahanmuuttotaustaiset oppijat? Mitä haasteita ja mahdollisuuksia TUVA-koulutus tarjoaa opettajille ja oppijoille? Millaisia kokemuksia TUVA-koulutuksesta on saatu reilun vuoden aikana? Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme vastauksia tässä artikkelissa.

 

Kielibuusti.fi-sivusto tarjoaa malleja ja työkaluja korkeakoulutettujen kansainvälisten osaajien kielenoppimiseen ja sen tukemiseen – käyttäjä- ja käytettävyystutkimus ohjaa jatkokehitystä

Jepa Viinanen

OKM:n rahoittaman Kielibuusti-hankkeen luoma kielibuusti.fi-sivusto julkaistiin keväällä 2023. Marraskuussa tehtiin ensimmäinen käyttäjä- ja käytettävyystutkimus, jonka avulla sivustoa muokataan nyt entistä paremmin kohderyhmiä palvelevaksi.

 

Kääntämisen taidot kaksikielisten lasten motivaattorina

Anastasia Shappo ja Johanna Viimaranta

Kääntämistä ei useinkaan pidetä lasten maailmaan kuuluvana asiana vaan aikuisten ammattitoimintana. Myös käännösmetodilla on kielten oppimisessa vanhanaikainen kaiku. Kulttuurisilta-kilpailu pyrkii kuitenkin motivoimaan kaksikielisiä lapsia kehittämään molempia äidinkieliään näyttämällä heille, miten hieno taito on osata tulkita usean eri kulttuurin tekstejä.

 

Miksi emme saisi keskustella uhanalaisuudesta?

Markku Jokinen, Kaisa Alanne, Pirkko Selin-Grönlund ja Leena Savolainen

Professori Tommi Jantunen nosti joulukuussa 2023 Kieli, koulutus ja yhteiskunta -lehdessä 14 (7) kirjoituksessaan Onko suomalainen viittomakieli uhanalainen? esiin väitteen, että suomalaisen viittomakielen uhanalaisuusstatukselle ei ole perusteita. Kuurojen Liitto ry (jatkossa liitto) haluaa tässä vastineessa oikaista kirjoituksen asiavirheitä ja väitteitä. Uhanalaistumisesta on puhuttu liitossa jo 2000-luvun alkupuolella. Ulkopuolisen arvion pyytämistä suomalaisen viittomakielen tilanteesta on käsitelty myös Kotimaisten kielten keskuksen alaisen viittomakielten lautakunnan kokouksissa jo pitkään. Lautakunta käsitteli Jantusen artikkelia 10.1.2024 ja päätti laatia asiasta oman erillisen vastineensa. On valitettavaa, että Jantunen käynnisti keskustelun suomeksi kirjoittaen, sillä se sulkee osan viittomakielisistä keskustelun ulkopuolelle. Ehdotamme jatkokeskusteluja viittoen.