Kieli, koulutus ja yhteiskunta – huhtikuu 2010

4

Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(2)

Julkaistu 12. huhtikuuta 2010
 
 

Pääkirjoitus: Tulevaisuuden opettajien työnkuva laajenee

Pia Bärlund

 

Ensimmäiset vuodet vieraan kielen opettajana

Tarja Nyman

Tarja Nyman käsittelee kirjoituksessaan tutkimustaan nuoren, vastavalmistuneen vieraan kielen opettajan arjesta. Tekstissä perehdytään pedagogisen ajattelun ja asiantuntijuuden elementteihin, nuoreen opettajaan kielikasvattajana, opettajana kehittymisen ennustettavuuteen sekä nuoren opettajan asemaan työyhteisössä.

 

Monikielisyys Suomessa – haasteita koulutukselle

Pia Bärlund, Teija Kyllönen ja Taina Saarinen

Ensimmäisessä Kieliparlamentissa 23.3.2010 visioitiin suomalaista kieltenopetusta tulevaisuudessa. Kieliparlamentin tarkoituksena ei ollut miettiä keinoja, joilla erilaisiin tavoitteisiin päästäisiin, vaan keskustella siitä, mitä yhteiskunnallisia ja yksilöllisiä tarpeita varten kieltä opitaan, ja miten niitä opitaan ja opetetaan.

 

AinO-keskusta tarvitaan

Jarkko Immonen

AinO -keskus on poikkitieteellinen toimintaympäristö aineenopettajaksi opiskeleville kielten opiskelijoille. Keskus on Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan syksyllä 2006 perustettu kieltenopettajakoulutuksen kehittämis-, tutkimus- ja resurssikeskus. Se on antanut panoksensa kieltenopiskelijoiden opintoihin humanistisessa tiedekunnassa tarjoamalla toimintaa, tapahtumia ja kursseja, joissa nostetaan esille kieltenopetuksen, -opiskelun ja -oppimisen näkökulmia.

 

Kielikoulutuspolitiikkaa Aurinkorannikolla

Hanna-Kaisa Hokkanen

Vieraiden kielten aineenopettajankoulutuksen soveltavan ohjatun opetusharjoittelun voi suorittaa hyvin moninaisissa oppimisympäristöissä. Harjoittelukokemusten lisäksi kirjoittaja perehtyy myös kielikoulutuspolitiikan näkymiseen Espanjan aurinkorannikolla, Fuengirolan ulkosuomalaisessa koulussa.

 

Uusia ovia työllistymiseen – vieraiden kielten opettajien pätevöittämiskoulutus opiskelijan silmin

Elizabeth Järveläinen

Opettajien pätevöitymiskoulutuksen tarkoituksena on ollut pätevöittää työmarkkinoilla työskenteleviä muodollisesti epäpäteviä kielten opettajia sekä parantaa työttöminä olevien epäpätevien opettajien työllistymistä. Koulutuksen aikana on ollut mahdollista suorittaa joko opettajan pedagogiset opinnot tai saattaa valmiiksi kesken jääneet kielten opinnot. Koulutus on tapahtunut suomen kielellä, ja siihen on osallistunut myös muita kuin äidinkielenään suomea puhuvia opettajia.

 

A2-kielen opetusjärjestelyt peruskoulussa pienessä maalaiskunnassa

Raimo Salkinoja

Etelä-Savossa, hieman Varkauden eteläpuolella vitostien varressa sijaitsevassa 5400 asukkaan Joroisten kunnassa on kuusi alakoulua (joissa oppilaita yhteensä noin 370), 194 oppilaan yläkoulu ja 127 oppilaan lukio. Kunnassa on päädytty tarjoamaan kaikille oppilaille A2-kieltä vuosittain.