Kieli, koulutus ja yhteiskunta – huhtikuu 2012

19

  • Pääkirjoitus: Vuorovaikutuksellisia oppimisympäristöjä kehittämässä Teija Kangasvieri, Karita Mård-Miettinen
  • ”Det är lätt att falla i ett gammalt mönster...” − Om språklärande, språkundervisning och utveckling av finskundervisningen i den finlandssvenska skolan Michaela PörnDenna artikel lyfter fram diskrepansen mellan dagens syn på språklärande och språkundervisning å ena sidan och den verkliga klassrumspraktiken å andra sidan. Med utgångspunkt i aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten diskuteras olika möjligheter för utveckling av språkundervisningen i allmänhet och finskundervisningen i synnerhet. Hur vi kan skapa en kommunikativ och meningsfull finskundervisning för eleverna, hur vi kan öka elevers kontakt med och användning av målspråket i autentiska kommunikationssituationer och hur vi kan öka elevers kontakt med och användning av målspråket i hemmen, är områden som behandlas i artikeln.
  • Tulevaisuuden oppimateriaaleja etsimässä Emese Mátyás, Kristiina SkinnariKielikampus on Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen, kielikeskuksen, Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen ja opettajankoulutuslaitoksen yhteishanke, joka tarttuu vuosittain ajankohtaisiin kielenoppimisen ja -opettamisen aiheisiin järjestämällä yleisölle avoimia seminaareja. Tämänvuotisen tapahtuman aiheena olivat kielten oppimateriaalit.
  • Opettamisesta oppimiseen – oppimateriaaleista toimintaan Juha Jalkanen, Heidi VaaralaTeknologian kehittyminen ja erilaisten virtuaalisten tilojen muodostuminen on luonut uudenlaisen ympäristön niin sosiaaliselle vuorovaikutukselle kuin tiedon hakemiselle, käsittelemiselle ja tuottamisellekin. Muutos haastaa oppimisympäristöjen perinteisen jaon fyysisiin ja virtuaalisiin, sillä näissä uusissa ympäristöissä sekoittuvat fyysisen ja virtuaalisen mutta myös formaalin ja informaalin rajat. Pohdimme tässä artikkelissa, millainen on sosiaalisia prosesseja tukeva ja uudenlaisia toiminnan tiloja hyödyntävä oppimisympäristö.
  • Pelillisyys oppimisympäristönä Mauri LaaksoRoolipeli on käsitteenä tuttu. Jokaisella meistä on päivän mittaan useita rooleja. Olemme työntekijöitä, lomalaisia, kavereita, sinkkuja, äitejä ja vielä hienovaraisemmin myötäilijöitä, kannustajia jne. Roolipelissä tai roolileikissä olemme omasta valinnastamme ja tiedostaen joku muu, kuin oikeasti olemme. Kysymys on leikillisestä oppimisesta, ja siksi se on useimmille helppoa.
  • Opettajan päiväkirja: Netti on kielten aarreaitta − ja suuri seikkailu! Anita NehrenheimOlen peruskoulun ruotsin ja englannin opettaja, nyt eläkkeellä. Eläkkeellä ollessani olen kiinnostunut italian kielestä ja Italian kulttuurista ja tehnyt harrastuksestani blogin. Minua pyydettiin kertomaan, miten tulin tehneeksi blogini, ja halusin itsekin pohtia asiaa. Sen selvittämiseksi on kaivauduttava hetkeksi historiaan. Kaikki alla oleva koskee lähinnä kielten opetusta eli aluetta, jonka tunnen, mutta uskoakseni sama pätee myös muihin oppiaineisiin.
  • Juliet-ohjelma: monipuolisia osaajia alaluokkien englannin opetukseen Marja-Kaisa Pihko, Virpi BursiewiczVarhennettua kielenopetusta, kielisuihkuttelua, CLIL-opetusta… Alakoulun luokkien 1–6 vieraiden kielten opetukseen tarvitaan yhä enemmän opettajia, joilla on vahva asiantuntemus sekä lasten oppimisesta yleensä että vieraiden kielten varhaisoppimisesta erityisesti. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kielipedagogisen Juliet-ohjelman suorittaneet luokanopettajat ovat tällaisia opettajia. Juliet-opettajat ovat erikoistuneet varhaiseen englannin opetukseen ja erityisesti englantia ja eri oppiaineiden sisältöjä integroivaan opetukseen.
  • Lukijakysely – kehitä verkkolehteä! Verkkolehden lukijakysely on vastattavissa 30.4. asti. Vastaa ja vaikuta!