Kieli, koulutus ja yhteiskunta – joulukuu 2016

Teema: Kielitestit Pohjoismaissa
KKY_joulukuu_2016_sarjis

Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 7(6)

Julkaistu 13. joulukuuta 2016

 

Pääkirjoitus: Matkalla kohti kansalaisuutta: pohjoismaiset kielitestit järjestäjien näkökulmasta

Marita Härmälä

 

Danish language tests for adult migrants

Gitte Østergaard Nielsen ja Cecilie Løsecke Olsen

In 1999, a new law on Danish language education came into force. In this law, the final examinations in Danish were introduced and set under national governance, and the requirements were defined. Since then the tests in Danish for adult migrants have developed and there has been an ongoing revision of both the language education and tests offered.

 

Language testing as part of integration policy in Norway

Cecilie Hamnes Carlsen ja Eli Moe

In this paper, we present the two standardised tests of Norwegian for adult immigrants in Norway; Test i norsk – høyere nivå, developed by Norsk språktest, and Norskprøven for voksne innvandrere, developed by Skills Norway, the main focus being on Norskprøven, with which both authors are involved. We briefly introduce the tests and the assessment practice and policy in Norway, and the challenges we see for assessment policy in our country. To conclude, we express our concern towards an integration policy where more and stricter requirements are introduced, a development that we fear may lead to segregation and alienation rather than to integration.

 

Teoretisk utveckling och framtida utmaningar – nationella prov i svenska för invandrare

Katrin Ahlgren

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) har bedrivits under snart femtio år, men de nationella proven har endast funnits sedan 1996. Synen på bedömning inom sfi har i mångt och mycket förändrats under den tid som utbildningen och proven förekommit (Ahlgren m.fl. 2013). I den här artikeln kommer fokus att ligga på de teoretiska utgångspunkter och perspektiv som ligger bakom de nationella proven, vilka tas fram och utvecklas vid Institutionen för språkdidaktik på Stockholms universitet på uppdrag av Skolverket. Inledningsvis presenteras provens målgrupp och funktion, sedan följer en kort redogörelse för de teoretiska resonemang och modeller som ligger bakom proven samt ett avsnitt om mätsäkerhet. Artikeln mynnar ut i en diskussion om framtida utmaningar i förhållande till nya datorbaserade prov och samhälleliga förändringar med ökad migration och många nyanlända som studerar svenska som andraspråk.

 

Språkexamen för ingermanländare sporrade till muntliga kunskaper

Minna Martikainen

Den här artikeln behandlar en skräddarsydd språkexamen som utvecklades år 2003 för ingermanländska invandrare som ville få uppehållstillstånd i Finland. I min undersökning har jag analyserat de mångfaldiga motiveringar som i medierna var fogade till språkexamen och de mål som man satt för examen. I den här artikeln rapporterar jag också värderingar av de intervjuade lärarna och sakkunniga medlemmarna i språkexamens referensgrupp om hur man har nått målsättningarna.

 

Allmänna språkexamina – språkfärdighetstest för vuxna i Finland

Sari Ohranen, Reeta Neittaanmäki ja Sari Ahola

Allmänna språkexamina (ASE) är nationella språkfärdighetstest för vuxna i Finland. I ASE testas den kommunikativa och funktionella språkfärdigheten i praktiska vardagssituationer. Vem som helst kan delta, oberoende av hur man har lärt sig språket. Deltagarna kan delta i examen av olika orsaker och de använder examensintyget för olika ändamål, men examina i finska och svenska på mellannivå (CEFR B1–B2) är av särskilt stor betydelse, eftersom intyget kan användas för att påvisa tillräckliga språkkunskaper när man ansöker om finskt medborgarskap. I denna artikel identifieras deltagarna i examen i svenska på mellannivå och vilka resultat deltagarna har fått i examen. Vi visar också hur deltagare med invandrarbakgrund uppnår den språkfärdighet som krävs för finskt medborgarskap. Till slut diskuteras utmaningarna med examen i svenska.