Kieli, koulutus ja yhteiskunta – lokakuu 2010

8

Autenttisuutta etsimässä vieraiden kielten oppitunnilla

Pia Bärlund

Artikkelissa keskitytään käsittelemään yhtä vieraiden kielten opetuksen tämän hetkisistä muotitermeistä eli ”autenttisuutta” ja niitä asioita, joita siihen liitetään. Tarkoituksena on pohtia, tiedämmekö me kielten opettajat, mitä termillä tarkoitetaan ja mitä kaikkea siihen voidaan liittää.

 

Kieli vai kieliä tarjottimella

Petra Larvus

Viimeistään peruskoulun toisella luokalla pienet oppilaat vanhempineen ovat suuren valinnan edessä – mikä kieli valitaan lapsen ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi? Viime vuosien kasvavan trendin mukaan valinnan vaikeutta on monessa maamme kaupungissa helpotettu tarjoamalla ainoastaan englantia ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi. Kielivalinnan asemesta voitaisiin puhua pakkoenglannista. Kaikki eivät ymmärrettävästi ole tyytyväisiä tarjottimen antiin, sillä makuja on monia. Myöskään Jyväskylän kaupungissa, jossa koulutetaan sankoin joukoin (kielten)opettajia, valinnanmahdollisuutta ensimmäisen vieraan kielen kohdalla ei ole. Jyväskylässä tutustuminen kielten maailmaan on kahta koulua lukuun ottamatta aloitettava englannin kielen kautta. Tässä tekstissä tutustutaan kirjoittajan pro gradu -työn tuloksiin ja Jyväskylän kaupungin kielitarjottimeen.

 

”Meilä on kaikila samanlaiset tarinat”. Tornionlaaksolaisuus vanhimman aapualaisen paikallissukupolven arjessa ja tulevaisuudessa.

Tarja Tapio

Tarja Tapio lähestyy väitösluennossaan Tornionjokilaaksossa asuvien meänkielisten ikäihmisten kulttuuria, arkea sekä kieli-identiteeettiä. Meänkieli on tutkimukseen osallistuneiden puhuttu äidinkieli ja kielellä on suuri merkitys heidän elämässään.