Pelillisyys & mobiilioppiminen kielten opetuksessa

 
Opiskelijoiden älypuhelimet ja tabletit, opettajan tietokone, tabletti ja älypuhelin sekä langaton nettiyhteys tuovat mobiileja mahdollisuuksia myös kielten oppimiseen. Artikkelissa esitellään kirjoittajan omakohtaisia kokemuksia iPadin, iPod touchin sekä opiskelijoiden älypuhelimien hyödyntämistä aikuiskoulutuksessa.

Miksi mobiilioppimista ja pelillisyyttä kielten opetukseen?

  • Rentouttava vaikutus, leikkisyys, motivointi
  • Uteliaisuuden hyödyntäminen, tekemällä oppiminen
  • Opiskelua helppo jatkaa kun itselle sopii, vaikkapa bussissa
  • Kielten opiskelu osaksi arjen rutiineja, säännöllisyys
  • Osallistaminen, yhteistoiminnallisuus, vuorovaikutus
  • Työelämän taidot, autenttiset viestintätilanteet
  • Mahdollisuus eriyttää opetusta, opiskelija voi edetä omaan tahtiin
  • Taskusta löytyvä älypuhelin hyötykäyttöön
Pelillisyys kannattaa – se rentouttaa ilmapiiriä, tukee muistia ja mahdollistaa opetuksen eriyttämisen. Kielten opiskelu on hauskaa!
Pelillisyys kannattaa – se rentouttaa ilmapiiriä, tukee muistia ja mahdollistaa opetuksen eriyttämisen. Kielten opiskelu on hauskaa!

 

Tuumasta toimeen! – Mobiilitoteutus suunnitteilla

Sovellusten ja laitteiden kirjo saattaa tuntua mahdottoman laajalta, mutta uusia ohjelmia ja laitteita on helppo omaksua, kunhan pääsee alkuun. Kieltenopettajan kannattaakin aloittaa 1–2 sovelluksella, joita lähdetään yhdessä tuumin opiskelijoiden kanssa kokeilemaan. Ennen aloitusta mietitään mobiilitoteutuksen tavoitteet: mitä työskentelyssä on tarkoitus oppia? Vasta tämän jälkeen valitaan sopiva sovellus tai sovellukset ja mietitään, miten prosessi etenee ohjeiden antamisesta toteutukseen ja tuotosten mahdolliseen julkaisemiseen ja jakamiseen.

Käytännön järjestelyjä kannattaa myös miettiä: Millä laitteilla työskennellään? Työskennelläänkö porrastetusti vai samaan aikaan, yksin vai pareittain? Lisäksi on muistettava pyytää julkaisuluvat opiskelijoiden tuotoksiin. Etukäteen tarkistetaan wlanin kuuluvuus luokkiin ja käytäville, joissa työskennellään. Koulun suhtautuminen maksullisiin sovelluksiin kannattaa myös selvittää.

Tunteja aktivoivia sovelluksia

Opiskelijoita voi oppitunneilla osallistaa teknologian avulla. Esimerkiksi Socrative on ilmainen, laiteriippumaton sovellus, jonka avulla opettaja voi luoda luokkaansa viestiseinän tai kysymys-vastausj -ärjestelmän. Sovellus toimii myös, vaikka opettajalla ei ole luokassaan tablettia vaan PC. Se sopii esimerkiksi tietokilpailuihin, opiskelijoiden aktivointiin, äänestykseen ja aivoriiheilyyn. Kokeile myös Todaysmeet, Kahoot, AnswerGarden -sovelluksia.

QR-koodien (ks.myös InnoOmnian esimerkki) taakse voit kätkeä linkin, videon, musiikkia, äänen, tekstiä tai vaikkapa puhelinnumeron! Kokeile esimerkiksi koulun käytäville ripoteltua aarrejahtia tai sanabingoa vieraskielisillä sanoilla. Voit myös kätkeä QR-koodin taakse lauseita; näin esimerkiksi kysymyssanojen opettelu ja puheharjoitukset sujuvat leikkisästi! Ison ryhmän kanssa pärjäät, kun tulostat QR-koodit erivärisille papereille, joista kukin muodostaa oman linjastonsa. Värikoodien avulla on myös helppoa eriyttää opetusta. Luontoon tai vaikkapa kauppakeskuksiin levitettäviin tehtäväratoihin on syytä kysyä luvat. Vaihtoehtoisesti rastit voi toteuttaa geokätköily-tyyliin GPS-paikannusta käyttäen. Ei muuta kuin skannailemaan!

Suullista kielitaitoa harjoittelemaan

Mobiililaitteet mahdollistavat animaatioiden ja videoiden tekemisen ja äänittämisen. Esimerkiksi Puppet Pals -sovelluksella asiakaspalvelutilanteiden harjoittelua ei tarvitse jännittää, kun animaatiossa liikkuukin hahmo eikä oma identiteetti paljastu. Vaihtoehtoisesti kannattaa tietokoneella kokeilla esimerkiksi GoAnimate ja Voki -ohjelmia. ExplainEverything puolestaan mahdollistaa äänen yhdistämisen kuviin, tekstiin, esityskalvoihin ja nettisivuihin. Ääntämistä ja sanavarastoa tulee treenattua ihan huomaamatta, kun koulussa kuvattua nauhoitetta esittelee myöhemmin kotiväelle.

Äänitys on kielten opiskelussa hyödyllinen apuväline. Mobiililaitteille on erilaisia ohjelmia, joiden avulla opiskelijat voivat esimerkiksi äänittää puheharjoituksia jatkotyöskentelyä tai kieliportfoliotaan varten. Puhelinfraaseja voidaan harjoitella lukemalla, kirjoittamalla ja draaman avulla, mutta esimerkiksi Skype mahdollistaa autenttiset puhelinharjoitukset kielten opetuksessa. Isoissa ryhmissä voi määrätä puhujat ja kirjurit erikseen ja vuorotella rooleja. Skypelle löytyy vaihtoehtoja, kuten Hangouts ja AnyMeeting.

Sadutuksen ja digitaalisen tarinan kerronnan avulla sanavarasto karttuu. Suullisen tuottamisen lisäksi kuulijat voivat kirjata tarinan tai se voidaan nauhoittaa esimerkiksi oppimispäiväkirjaa, kurssiblogia tai portfoliota varten.

Sadutuksen ja digitaalisen tarinan kerronnan avulla sanavarasto karttuu. Suullisen tuottamisen lisäksi kuulijat voivat kirjata tarinan tai se voidaan nauhoittaa esimerkiksi oppimispäiväkirjaa, kurssiblogia tai portfoliota varten.

Sadutuksen avulla harjoitellaan suullista ilmaisua, kuuntelemista, kirjoittamista ja sanavarastoa myös vieraalla kielellä. Esimerkiksi Story wheel -sovelluksessa lähtötilanteen valittuaan pääsee kertomaan sovelluksen arpomista henkilöistä tarinaa, jonka sovellus äänittää. Mainio läksysovellus tai materiaali yhteistoiminnalliseen tarinan kerrontaan! Saatavilla on myös Story cubes -nopat, joita heitetään ja kerrotaan tarinaa. Miksei sadutuksessa voisi myös hyödyntää Haikudeck-sovellusta, jolla on ilo laatia pecha kucha -esityksiä tai verkosta luvallisesti ladattavia Creative Commons -lisensoituja kuvia.

Sanavarastoa mobiilisti

Paperisena tunnetut flashcardit saa myös mobiililaitteelle. Jokainen voi suoraan sovellukseen tehdä omat korttinsa, tai kortteja voidaan yhteisöllisesti jakaa. Ilmainen gFlash-sovellus toimii useissa älypuhelimissa ja tableteissa ja Quizlet puolestaan on yksinkertainen ja monipuolinen käyttää, samoin Duolingo, jossa on valmiita kielikursseja. Opiskelija saa tärkeimmät fraasit tai sanat omaan kännykkäänsä ja voi harjoitella vaikkapa bussissa istuessaan vierasta kieltä. Näppärää!

Opiskelijoiden mobiililaitteet mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman kielen opiskelun ja audiovisuaalisen aineiston tuottamisen. Tunneilla opittua on helppo kerrata vaikkapa bussissa ja sanastoa voi treenata kaupassa jonottaessa.

Opiskelijoiden mobiililaitteet mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman kielen opiskelun ja audiovisuaalisen aineiston tuottamisen. Tunneilla opittua on helppo kerrata vaikkapa bussissa ja sanastoa voi treenata kaupassa jonottaessa. Kuva: Anna von Zansen.

Sanojen opiskelu voi olla hauskaa! Esimerkiksi Wordle-sovelluksella tehdyt sanapilvet voidaan kopioida huoneentauluiksi tai jakaa sosiaaliseen mediaan, sähköpostiin tai blogiin muiden opiskelijoiden ihailtaviksi. Perinteiset sanaston opetukseen käytetyt sanasokkelot ja muut pelit sekä sanakirjat löytyvät myös sovelluksina. Kokeile vaikkapa hirsipuuta! Pelatessa sanavarasto karttuu rennolla otteella. Mobiililaitteilla voi yhdistää kuvan tiettyyn sanaan. Opiskelijoille voidaan antaa tehtäväksi ottaa kuvia tietystä aiheesta tai käsitellyn tekstin sanoista. Skitchin avulla kuviin voidaan kirjoittaa sana tai sanoja vieraalla kielellä, SonicPics mahdollistaa äänen lisäämisen. Skitch on mainio sovellus myös tienneuvomisen harjoitteluun, ajo-ohjeiden tekemiseen ja sijaisen ohjeistamiseen!

Sarjakuvan tekeminen toimii esimerkiksi asiakaspalvelutilanteiden mielikuvaharjoittelussa. Strip Designer -sovelluksella voi koota haluamansa kuvakollaasin ja lisätä kuhunkin ruutuun puhekuplat ja muut tehosteet. Facebookiin yhdistettävä Bitstrips tuo sarjakuvat osaksi sosiaalista mediaa.

Popplet on helppokäyttöinen ja selkeä sovellus käsitekarttojen tekoon. Opiskelijat voivat harjoitella vieraan kielen sanastoa tiettyyn teemaan tai fraaseja tietyssä tilanteessa. Tietokoneella työskenneltäessä vaihtoehtona on esimerkiksi Bubbl.us. Padlet mahdollistaa monipuolisen ryhmittelyn yksin tai ryhmässä.

Tuotosten jakaminen ja kommentointi

Mobiiliuden parhaita puolia on mahdollisuus tuotosten jakamiseen ja kommentointiin. Esimerkiksi Youtubeen voidaan jakaa kaikki tehdyt videot ja animaatiot. Youtube-linkkiä on kätevä jakaa eteenpäin blogiin tai sosiaaliseen mediaan. Julkaisua ja kommentointia voidaan tarvittaessa rajoittaa. Kieltenopettajat voivat perustaa oman tilin, jotta koulun videot menevät saman kanavan alle ja niitä on helppo hallinnoida.

On olemassa erilaisia blogialustoja, kuten Blogger ja WordPress, joihin opiskelijat voivat julkaista tuotoksiaan joko sähköpostitse tai erillisen mobiilisovelluksen kautta. Opiskelijat voivat perustaa myös omat bloginsa, jotka toimivat oppimispäiväkirjana ja portfoliona. Myös sähköisen kirjan tekeminen on tosi helppoa mobiililaitteella (ks. esimerkiksi Book Creator)! Kuvien ja tekstin lisäksi voi lisätä ääntä. Opettaja ja opiskelijat voivat jakaa materiaalia ja tuotoksia toisilleen esimerkiksi Google Driven, Office365:n tai Dropboxin kautta langattomasti mobiililaitteisiin. Dropbox-linkin taakse viety tiedosto ei kuormita sähköpostia, ja GoogleDrive mahdollistaa ryhmätentit ja kyselyt myös mobiililaitteella.

Kirjoittaja on opetusteknologian mahdollisuuksista kiinnostunut kieltenopettaja.

 

Artikkeli Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa
Lataa PDF