Kieli, koulutus ja yhteiskunta – lokakuu 2016

Teema: Monikielisyys kotona ja päiväkodissa
KKY_lokakuu_2016_sarjis

  • Pääkirjoitus: Lapset, vanhemmat ja kasvattajat monikielisyyden pyörteissä Karita Mård-Miettinen ja Heidi Vaarala
  • Monikielisyys muutoksessa Maisa MartinSana 'monikielisyys' sisältää uusia ja vanhoja merkityksiä, joiden syntyä avataan tässä artikkelissa. Kehityskuluilla on yhteyksiä moniin kielenkäytön ja kielitieteen näkökulmien muutoksiin, erityisesti toisen kielen oppimisen alalla. Pohdiskelut tarjoavat aineksia myös perheiden ”kielipoliittiseen” päätöksentekoon.
  • Kaksikielisten lasten kielipoliittinen toimijuus päiväkodissa ja kotona Mari BergrothKielipolitiikasta puhuttaessa unohtuu helposti lasten toimijuuden tarkastelu osana yhteisen kielipolitiikan luomista. Esittelen tässä artikkelissa 3–5-vuotiaiden lasten toimijuutta ja lasten toimintaympäristöjä. Artikkeli pohjautuu hankkeeseen, johon osallistuu yhdeksän kaksikielistä perhettä (suomi-ruotsi) ja kolme ruotsinkielistä päiväkotia. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti lasten toimijuuteen kaksikielisessä kodissa ja ruotsinkielisessä päiväkodissa. Tarkastelen alla millä tavoin lapset muokkaavat ympäristönsä kielipolitiikkaa omilla valinnoillaan ja teoillaan.
  • Kaksikielisten vanhempien kielivalinnat Sannina SjöbergKäsittelen kirjoituksessani kaksikielisten vanhempien kielivalintoja ja sitä, miten nämä valinnat näkyvät perheiden kielipolitiikassa. Artikkeli perustuu pro gradu -tutkielmaani (Sjöberg 2015), jossa tarkastelin miten kaksikieliset vanhemmat, joilla on kieliparina suomi ja ruotsi, valitsevat lapsilleen puhuttavan kielen ja mitkä tekijät vaikuttavat tähän valintaan. Oman kaksikielisen taustani vuoksi perheiden kaksikielisyys ja vanhempien kielivalinnat oli pro gradu -tutkielmaani luonnollinen aihe.
  • Toisen kielen oppimisen tukeminen päiväkodissa Ella TaivassaloÄidinkieliset puhujat osaavat usein luonnostaan mukauttaa puhettaan keskustellessaan ei-äidinkielisen puhekumppanin kanssa, jotta ymmärtäminen on helpompaa. On kuitenkin vaikeaa arvioida sopivaa mukauttamisen määrää. Tässä artikkelissa esittelen pro gradu -tutkielmani (Taivassalo 2016) tulosten pohjalta nousseita ajatuksia yksinkertaistetun puheen mahdollisista vaikutuksista kielen oppimiseen. Tutkielmassani tarkastelin äidinkielisten lastentarhanopettajien ja toista kieltään käyttävien lasten kahdenvälisiä keskusteluja kysymysten ja vastausten näkökulmasta keskustelunanalyysin ja vuorovaikutuslingvistiikan metodien avulla.
  • What is the value of plurilingualism? Josephine MoateThis article seeks to answer the question, 'What is the value of plurilingualism'? by first of all exploring some different terms from Finnish and English that suggest different ways of understanding the world. The article then goes on to outline the importance of mother tongues as a way of rooting a child into a culture, whilst plurilingualism provides the child with different ways of understanding the world. The second half of the article uses a story to explore the challenges of sharing different understandings with others and outlines how these ideas can be introduced to children.
  • Aatun monet kielet – Aatus många språk – Aatu's many languages Aatus mammaTässä videoklipissä monikielinen Aatu kertoo omista kielistään eri tilanteissa. I det här videoklippet berättar den flerspråkige Aatu om sina språk i olika situationer. In this video clip multilingual Aatu is telling about his situational language use.