Kieli, koulutus ja yhteiskunta – lokakuu 2023

Teema: Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kieltenopetus ja sen kehittäminen

sarjis_KKY_lokakuu.png

Kuva: Linda Saukko-Rauta, Redanredan Oy

 

Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(5)

Julkaistu 11. lokakuuta 2023

 

Pääkirjoitus: Kehitetään kieltenopetusta yhdessä!

Teija Kangasvieri, Katja Mäntylä ja Outi Veivo

 

Valinnaisten kielten opiskelu ja varhennettu kieltenopetus huoltajan näkökulmasta

Linda Saukko-Rauta

Pikkukoululaisten kielivalinnat pohdituttavat joka vuosi. Huoltajat tahtovat lapsilleen hyvää ja pohtivat valintoja monesta näkökulmasta. Moni päätyy automaattisesti valitsemaan A1-englannin ekaluokkaa aloittavalle. Taustalla lienee yleinen positiivinen suhtautuminen englannin kieleen ja ajatus, että mitä kauemmin vierasta kieltä oppii, sen parempi on taito sitten vanhempana. Saatetaan myös pohtia, että jonkin muun kielen kanssa koulunkäynti käy raskaaksi. Takaraivossa voivat vielä lisäksi takoa omat muistot kouluajoilta. Välittääkö aikuinen vieraan kielen pelkonsa lapsillekin? Tässä artikkelissa pohditaan näitä kysymyksiä huoltajan näkökulmasta.

 

Kieltenopetus Suomessa: Näkemyksiä ja kehittämistoimia

Maarit Rainio

Kieltenopetus on olennainen osa Suomen koulujärjestelmää, joka tarjoaa oppilaille arvokkaan mahdollisuuden oppia ja kehittää kielitaitoaan. Kuitenkin kieltenopetuksen järjestämisessä ja toteuttamisessa kohtaamme haasteita, jotka ansaitsevat huomiota ja ratkaisuja. Tässä artikkelissa keskityn erityisesti kieltenopetuksen nykytilaan sekä hankepohjaisuuden merkitykseen kielenopetuksen ja kielten oppimisen kehittämistyössä. Lisäksi tarkastelen pakollisuuden ja valinnaisuuden dynamiikkaa kielenopetuksessa ja sen vaikutuksiin oppilaiden kielenoppimiseen ja opiskelumotivaatioon. Ymmärtämällä näitä tekijöitä voimme edistää tehokkaampaa ja innostavampaa kieltenopetusta Suomen kouluissa.

 

Yritykset tarvitsevat kielitaitoisia työntekijöitä

Mikko Vieltojärvi

Kaikille tuttu slogan on, että ”Suomi elää viennistä”. Suomen kaltaiselle kehittyneelle avotaloudelle sujuva kansainvälinen kauppa on välttämätön edellytys talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Suomen syrjäinen sijainti lisää logistiikan kuluja ja pieni ja vanheneva väestö tuottaa haasteita osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Siksi Suomella ei ole varaa antaa tasoitusta muille. Yksi kansainväliseen kauppaan olennaisesti liittyvä tekijä on kieli, jolla kauppaa käydään.

 

Mitä vieraiden kielten opiskelulle on tapahtumassa lukiokoulutuksessa?

Kyösti Värri

Muiden opiskelijalle vieraiden kielten kuin englannin ja toisen kotimaisen kielen (ruotsi/suomi) opiskelu on vähentynyt ja kaventunut lukiokoulutuksessa. Tämä on herättänyt huolen kielivarannon kapeutumisesta. Tässä artikkelissa tarkastellaan vieraiden kielten opiskelua lukiokoulutuksessa.

 

Reunahuomautuksia kielitaidoista

Anu Halvari

Kieltenopiskelu yleissivistävässä koulutuksessa on ollut monenlaisen kiinnostuksen kohteena. Kieltenopiskelun tilastot kertovat karua kieltä nykytilanteesta, etenkin kielivalikoiman yksipuolistumisesta. Onko aika todeta, että kaikki on tehty, mitä tehtävissä on? Mitä ylipäänsä on tehty tilanteen parantamiseksi?

 

Hankkeista kansalliseen kielistrategiaan? – Ratkaisuja kieltenopiskelun monipuolistamiseksi

Anna Mikander ja Marjo Vesalainen

Kielten opiskelu on vähentynyt ja yksipuolistunut Suomessa vuosikausia erilaisista kehittämistoimista huolimatta. Nostamme artikkelissamme esille muutamia mahdollisia keinoja kieltenopiskelun tilanteen parantamiseksi.