Venäjän kieli ja TVT:n käyttömahdollisuudet

 
Oppimistulosten arviointiin venäjän kielessä osallistuneiden koulujen välillä oli suuria eroja tieto- ja viestintätekniikan käytössä, autenttisen materiaalin hyödyntämisessä sekä tieto- ja viestintätekniikan soveltamisessa. TVT:n hyödyntäminen venäjän kielen opetuksessa oli vähäistä kuten myös autenttisten venäjänkielisten elokuvien, laulujen ja lehtien käyttö. Suomenkielisten oppilaiden suullinen kielenkäyttö ja venäjänkielisen median seuraaminen olivat harvinaisia sekä venäjän kielen harrastus koulun ulkopuolella vähäistä (Hildén & Rautopuro, 2014). Olen koonnut tähän artikkeliin ideoita TVT:n hyödyntämismahdollisuuksista käytettäviksi oppitunneilla sekä kotona itseohjautuvasti. Vaikka esimerkit ovat venäjän kielestä, ovat ne helposti sovellettavissa myös muihin kieliin.

Opetus- ja oppimismenetelmistä

Arviointiin osallistuneiden venäjän opettajien mielestä opiskelua vaikeuttaa eniten yläkouluikäisille sopivan oppimateriaalin puute. Eniten kaivattiin oppilaita innostavia suullisia tehtäviä, harjoituksia käytännön kielen käyttötilanteista sekä kulttuurintuntemustehtäviä. Täydennyskoulutusta toivottiin erityisesti tieto- ja viestintätekniikan käytössä.

TVT:n käyttöä oppimisen tukena voi suositella opettajien lisäksi myös oppilaille, sillä enemmistö heistä ilmoitti, ettei koskaan katsellut venäjänkielisiä elokuvia tai videoita, kuunnellut venäläistä musiikkia tai seurannut venäjänkielisiä verkkokeskusteluja vapaa-ajallaan.

Ihannetilanne TVT:n tehokkaaksi hyödyntämiseksi olisi, että luokan jokaisella oppilailla olisi tietokone käytössään. Kuitenkin vielä monessa koulussa koneet joudutaan jakamaan useamman luokan kesken. Siksi oppilaille suositellaan omien koneiden tuontia kouluun. Lisäksi moninaiset verkko- ja ohjelmisto-ongelmat estävät ajoittain TVT:n täysipainoisen käytön.

TVT:n hyödyntämismahdollisuuksia

TVT:n käyttö on monipuolistanut opetustani sekä tuonut vaihtelua käytänteihin. Tehtävien tekeminen ja kokoaminen nettialustoille on helpottanut arkistointia ja materiaalien päivitystä. Toki toimivan kokonaisuuden luonti edellyttää yhä systemaattisuutta.

Sosiaalisesta mediasta löytyy opetukseen paljon autenttista ainesta. Itse hyödynnän musiikkia, laulunsanoja sekä piirrettyjä elokuvia ääntämisen harjoittelussa. Netistä löytyy myös paljon ilmaisia venäjän harjoitussivustoja, joita voi käyttää opetuksessa lisämateriaalina. Venäjän alkajille luettaviksi ja katseltaviksi sopivat esimerkiksi satukirjat tai lyhyet piirretyt, joissa teksti on yksinkertaisempaa. Mielenkiintoisia ovat myös erilaiset kauppojen mainokset, hinnastot, kartat ja erilaiset kulttuurisivustot, joista voi teettää vaikka pari- tai ryhmätöitä. Juhlapäivinä etsimme netistä materiaalia kunkin juhlan teeman mukaan. Olen kerännyt hyödyllisiä ja mukavia linkkejä blogiini: http://venajaavautsi.wordpress.com/.

kuva1

Erilaiset valmiit sovellukset ja ohjelmat elävöittävät tehtävien tekemistä. Sanaston opetuksen tukena voi käyttää kuvallisia nettisanakirjoja tai pelejä. Kirjalliset tehtävät voi tehdä esimerkiksi wikialustalle, jonne on helppo koota niin opettajan antama palaute sekä vaikka koko ryhmän kommentit. Sovellusvinkkauksia: http://www.scoop.it/t/saloset-salat

TVT:n käyttö helpottaa myös arviointia. Sähköiset kokeet ovat nopeampia tarkastaa kuin perinteiset kirjalliset. Myös kurssipalautteet voi toteuttaa sähköisinä, jolloin erilaisten yhteenvetojen teko käy nopeasti ohjelman tehdessä taulukot oppilaiden vastausten mukaisesti.

Olen vakuuttunut kielipelien käytön vaikutuksesta. Pelaamalla oppiminen tapahtuu kuin huomaamatta ja pelit lisäävät mielenkiintoa opittavaa asiaa kohtaan. Oppimispelit ja kilpailuvietti yhdessä ovat tehokkaita motivaation kohottajia. Yhdessä oppilaspalautteessa lukikin kerran, että tunneilla on kivaa ja silti oppii. Sähköisiä kielipelejä on koottu osoitteeseen: http://kielipelittaa.wordpress.com/ ja http://venajaavautsi.wordpress.com/omat-nettipelit/.

kuva2

Myös kotitehtäviä annettaessa oppilaita voisi kannustaa enemmän itseohjautuvuuteen sekä hyödyntää netin tarjoamia mahdollisuuksia. Tehtävät voidaan palauttaa sähköpostitse tai nettialustalle. Puhe- ja viestintäharjoitusten tallennus auttaa oppilaita huomaamaan omien taitojen kehittymisen.

Kotona oppilas voi kuunnella ja katsella TV- ja radiokanavia netin kautta. Näin saa vahvistusta puhutun kielen seuraamiseen ja lopulta myös ymmärtämiseen. Seuraamalla vaikka blogisivustoja voi syventää luetun tekstin ymmärrystään. Twitterissä ja Instagramissa voi tehdä kohdekielisiä tekstihakuja ja luoda natiivikontakteja. Monissa nettipeleissä on myös chatti, joka suorastaan houkuttelee kokeilemaan kieltä.

Suosittelen kokeilemaan vaikka pienin askelin – odotettavissa on positiivisia muutoksia!

Kirjoittaja toimii venäjän ja ruotsin kielten lehtorina F. E. Sillanpään lukiossa ja Hämeenkyrön Yhteiskoulussa.

 

Lähde

Hildén, R. & Rautopuro, J. 2014. Venäjän kielen A- ja B-oppimäärän oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Julkaisut 2014:5.

 

Artikkeli Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa
Lataa PDF