Koulua ja elämää varten

 

Nyky-yhteiskunnalle ovat ominaisia nopeat muutokset, ja jatkuva muutospaine kohdistuu myös koulutukseen ja kouluihin.  Koulutuksessa tämä näkyy siten, että opintojen tulisi antaa opiskelijoille entistä monipuolisemmat valmiudet tulevaa (työ)elämää varten. Opintojensa aikana opiskelijalle on tarjolla monenlaisia vaihtoehtoja. Tämä valintojen viidakko antaa tilaa yksilöllisille ratkaisuille, joista voi saada hyvinkin erilaiset eväät tulevaisuutta varten. Miten asian kokevat kouluttajat, opettajat, opiskelijat ja rehtorit? Kieliverkosto tarttuu aiheeseen tällä opettajankoulutuksen ja opiskelun teemanumerolla.

Päivi Hökkä on väitöskirjassaan tutkinut opettajankoulutuksen kehittämisen haasteita ja opettajankouluttajien ammatillista kehittymistä muuttuvassa yhteiskunnassa. Artikkelissaan hän esittelee tutkimustulostensa pohjalta tämän kehittämistyön esiteitä ja pohtii, millä keinoin opettajankoulutus säilyy korkeatasoisena myös jatkossa.

Vastavalmistuneen kielenopettajan kokemusmaailmasta kirjoittavat myös omiin tutkimuksiinsa pohjaten Maria Ruohotie-Lyhty ja Marina Bendtsen. Ruohotie-Lyhty tarkastelee väitöskirjassaan nuorten opettajien ammatillista kehittymistä ensimmäisessä työpaikassaan. Bendtsen puolestaan tutkii vastavalmistuneiden kielenopettajien näkemyksiä saamastaan opettajankoulutuksesta ja sen antamista valmiuksista tulevaan opettajan ammattiin.

Opettajaopiskelijoiden ajatuksia opinnoista ja harjoittelusta tarjoavat Sirpa Laitinen ja Riikka Kettunen, jotka molemmat opiskelevat kielenopettajiksi. Laitinen pohtii artikkelissaan opintojen ja harjoittelujen kautta tapahtunutta kasvuaan kielikoulutuspoliittiseen toimijuuteen. Perinteisen perusopetuksessa tai lukiossa tapahtuvan opetusharjoittelun lisäksi Kettunen suoritti harjoittelunjakson ammattikorkeakoulussa, ja kertoo artikkelissaan tutustumisestaan ammatilliseen kielenopetukseen.

Jaana Mutanen tarkastelee CIMOn opiskelijoille ja vastavalmistuneille järjestämää kansainvälistä harjoittelua erityisesti kieli- ja kulttuurikokemusten ja monikielisyyden näkökulmista. Monikielisyys on esillä myös Elina Aholan ja Outi Paloposken seminaariraportissa Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen verkoston (McNet) Turun yliopistossa järjestämästä seminaarista, jossa käsiteltiin monikielisyyttä niin kielipoliittisista kuin kielten käytön näkökulmista.

Verkkolehdessä tänä vuonna julkaistavien koulutusohjelmaesittelyjen sarjaa jatkaa Oulun yliopiston Interkulttuurinen opettajankoulutus (ITE), jonka syntyhistoriaa ja sisältöä Katri Jokikokko, Maria-Liisa Järvelä ja Rauni Räsänen artikkelissaan valaisevat. Koulutusohjelman lähtökohtana on, että jokainen opettaja tarvitsee kulttuurienvälisiä valmiuksia, ja ohjelma antaakin opiskelijoille ’interkulttuurista orientaatiota’ opetustyöhön.

Opettajan sijaan tällä kertaa ajatuksiaan on päiväkirjan muotoon laittanut Edsevön koulun rehtori Mika Järvinen. Tässä kyläkoulussa toimivat sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen alakoulu, ja kirjoituksessaan rehtori kertoo koulujen valmistautumisesta yhteiseen juhlahetkeen sekä muista koulupäivän kommelluksista ja rehtorin arkipäivän sisällöstä.

Maailman opettajien paivaKieliverkosto toivottaa tämän numeron myötä hyvää Maailman opettajien päivää, jota vietetään 5. lokakuuta!

 

Kirjoittajista Teija Kangasvieri on Kielikoulutuspolitiikan verkoston tutkimuskoordinaattori ja Karita Mård-Miettinen on verkoston teemavuoden yliopistotutkija.

 
Artikkeli Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa
Lataa PDF