KIRJOITUSKUTSU - Kieli, koulutus ja yhteiskunta (helmikuu 2019)

Kieliverkoston vuoden 2019 teemana on kielitietoinen ammattikoulutus. Teemavuosi 2019 avataan Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden teemanumerolla, joka käsittelee ammatillista koulutusta ja ammattitaitoa kielitietoisuuden, kielen ja kielikoulutuksen näkökulmasta. Teemavuoteen liittyvä teemanumero julkaistaan helmikuussa 2019 (viikolla 7).

Kieliverkosto on monipuolisesti kiinnostunut ammatilliseen koulutukseen ja kielikoulutukseen liittyvistä tutkimustuloksista, hankkeista ja käytänteistä ja toivottaa tervetulleeksi artikkeliehdotukset liittyen esimerkiksi

 • ammatillisen koulutuksen reformiin
 • kielten ja viestinnän opetukseen ja sen kehittämiseen
 • kielen, viestinnän ja ammattiaineiden integraatioon ja opettajien yhteistyöhön
 • opetuksen järjestäjien hyviin käytänteisiin ja opetuskokeiluihin
 • ammatillisen koulutuksen kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen
 • kieliopintoja ja kielitaitoa koskeviin arvostuksiin ja asenteisiin ammatillisessa koulutuksessa
 • opettajankoulutukseen
 • arviointiin

 

 • opiskelijoiden osaamiseen, oppimiseen ja tiedon tuottamiseen kielellisenä ilmiönä
 • lukutaitoon ja monikielisyyteen
 • kielitietoisuuteen ja kieli- ja viestintäosaamiseen osana ammattitaitoa
 • opiskelijoiden asenteisiin ja näkemyksiin liittyen kielikoulutukseen
 • maahanmuuttajiin ammatillisessa ja siihen valmistavassa koulutuksessa
 • maahanmuuttajien riittävään kielitaitoon suhteessa ammatilliseen koulutukseen
 • opiskelijajoukon moninaistumiseen ja sen haasteisiin kielen näkökulmasta

 

 • opiskelijoiden jatko-opintokelpoisuuteen työelämään ja korkea-asteelle
 • työnantajien ja työelämän näkökulmiin, esim. työharjoittelujaksoihin, kielitietoisuuteen ja hyviin käytänteisiin liittyen
 • työelämän kieli- ja viestintäosaamisen vaatimuksiin

 

Jos sinulla on idea tai olet kiinnostunut kirjoittamaan teemanumeroon, ota Kieliverkostoon yhteyttä viimeistään 15.11.2018 mennessä, niin keskustellaan asiasta. Yhteydenotossasi voit kertoa, mistä näkökulmasta olisit kiinnostunut kirjoittamaan teemanumeroon. Varsinaisten artikkeleiden jättö teemanumeroon on vasta tammikuussa 2019.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston (Kieliverkoston) julkaisema avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Verkkolehti matalan kynnyksen julkaisukanava, johon toivomme yleistajuisia kirjoituksia esimerkiksi erilaisista kokeiluista, hankkeiden kokemuksista ja hyvistä käytänteistä, tutkimustuloksista sekä kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Artikkeleita julkaistaan pääasiassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opettajat, opiskelijat, tutkijat, päätöksentekijät ja muut kielikoulutuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita kirjoittamaan kieleen, koulutukseen ja yhteiskuntaan liittyvistä näkemyksistään. Verkkolehti ilmestyy vähintään viisi kertaa vuodessa.

Teemavuosi tulee näkymään Kieliverkoston toiminnassa myös esimerkiksi tapahtumissa, kuten Kari Sajavaara -muistoluennolla tammikuussa 2019 sekä Kieliparlamentissa huhtikuussa 2019. Kieliverkosto ottaa artikkeliehdotusten ohella mielellään vastaan myös ehdotuksia ja ideoita teemavuoden toteuttamiseen liittyen. Voit ilmiantaa esimerkiksi tärkeän ajankohtaisen teeman tai idean, loistavan tai mielenkiintoisen puhujan, tutkijan tai opettajan, hankkeen ja kehittämisprojektin tai vaikkapa ammatillisen oppilaitoksen, jossa on hyviä käytänteitä kielikoulutukseen liittyen. Otamme vastaan ideat myös siitä, miten tavoitamme parhaiten ammatillisen koulutuksen asiantuntijat, kehittäjät, opettajat, opiskelijat ja hallinnon ihmiset. On tärkeää, että saavutamme kohderyhmän, teemme relevanttia työtä ja tieto Kieliverkoston toiminnasta leviää myös tälle joukolle.

 

Lisätietoja verkkolehdestä ja kirjoitusohjeista löytyy Kieliverkoston verkkosivuilta osoitteista:

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kirjoitusohjeet

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/tietoa-verkkolehdesta

Jos helmikuu tulee liian pian, voit ehdottaa artikkelia julkaistavaksi jossakin muussa vuoden 2019 numerossa. Verkkolehti ottaa tavalliseen tapaan myös muihin teemoihin liittyviä artikkeliehdotuksia ympäri vuoden.

 

Kirjoituskutsua saa levittää vapaasti.