KIRJOITUSKUTSU: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (maaliskuu 2020)

Kirjoituskutsua saa levittää vapaasti. 

Kieliverkoston vuoden 2020 teemana on Suomen kielivaranto. Teemavuosi avataan Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden teemanumerolla, joka käsittelee suomalaisen yhteiskunnan kielivarantoa kielenoppimisen, monikielisyyden ja kielikoulutuksen näkökulmasta. Teemavuoteen liittyvä teemanumero julkaistaan maaliskuussa 2020 (viikolla 7). 

Kieliverkosto on monipuolisesti kiinnostunut teemaan liittyvistä tutkimustuloksista, hankkeista ja käytänteistä ja toivottaa tervetulleeksi artikkeliehdotukset liittyen esimerkiksi 

  • kielten ja viestinnän opetukseen ja sen kehittämiseen eri koulutusasteilla (esimerkiksi kieltenopetuksen varhentaminen, kielivalinnat ja kieltenopetuksen monipuolistaminen, oman äidinkielen opetus, kieltenopiskelu lukioissa ja korkeakoulujen todistusvalinta)
  • opetuksen järjestäjien hyviin käytänteisiin ja opetuskokeiluihin (esimerkiksi hankkeiden kokeilut ja samanaikaisopetus)
  • opettajankoulutukseen
  • oppilaiden ja opiskelijoiden osaamiseen, oppimiseen ja tiedon tuottamiseen kielellisenä ilmiönä
  • oppilaitoksiin ja hallintoon: miten päättäjät näkevät kielivarannon merkityksen eri koulutusasteilla ja ketkä toimivat portinvartijoina?
  • kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen
  • kieliopintoja ja kielitaitoa koskeviin arvostuksiin ja asenteisiin esim. työelämässä
  • arviointiin, nivelvaiheisiin ja jatkuvaan oppimiseen
  • lukutaitoon
  • opiskelijajoukon moninaistumiseen ja sen haasteisiin kielen näkökulmasta

Jos sinulla on idea tai olet kiinnostunut kirjoittamaan teemanumeroon, ota Kieliverkostoon yhteyttä viimeistään 15.1.2020, niin keskustellaan asiasta. Sinulla ei vielä tarvitse olla artikkelia. Yhteydenotossasi voit kertoa, mistä näkökulmasta olisit kiinnostunut kirjoittamaan teemanumeroon. Varsinaisten artikkeleiden jättö teemanumeroon on 28.2.2020. 

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston (Kieliverkoston) julkaisema avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Verkkolehti matalan kynnyksen julkaisukanava, johon toivomme yleistajuisia kirjoituksia esimerkiksi erilaisista kokeiluista, hankkeiden kokemuksista ja hyvistä käytänteistä, tutkimustuloksista sekä kielikoulutuspolitiikan viimeisimmistä päätöksistä ja niiden taustoista. Artikkeleita julkaistaan pääasiassa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opettajat, opiskelijat, tutkijat, päätöksentekijät ja muut kielikoulutuksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita kirjoittamaan kieleen, koulutukseen ja yhteiskuntaan liittyvistä näkemyksistään. Verkkolehti ilmestyy vähintään viisi kertaa vuodessa. 

Teemavuosi tulee näkymään Kieliverkoston toiminnassa myös esimerkiksi tapahtumissa, kuten Kari Sajavaara -muistoluennolla tammikuussa 2020 sekä Kieliparlamentissa huhtikuussa 2020.  

Lisätietoja verkkolehdestä ja kirjoitusohjeista löytyy Kieliverkoston verkkosivuilta osoitteista: 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kirjoitusohjeet 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/tietoa-verkkolehdesta  

Jos maaliskuu tulee liian pian, voit ehdottaa artikkelia julkaistavaksi jossakin muussa vuoden 2020 numerossa. Verkkolehti ottaa tavalliseen tapaan myös muihin teemoihin liittyviä artikkeliehdotuksia ympäri vuoden. 

Lisätietoja:

Kieliverkosto

kieliverkosto@jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto