Runot tutkittavien ääniä vahvistamassa ja arkipäivän rasismia paljastamassa – Sofía Chaparro Kari Sajavaara -muistoluennolla 2021

Kieliverkosto ja Soveltavan kielentutkimuksen keskus järjestivät yhdennentoista Kari Sajavaara -muistoluennon 25.1.2021 webinaarina. Tilaisuuden pääpuhuja oli Assistant Professor, PhD Sofía Chaparro (University of Colorado Denver). Luennon otsikko oli Searching for Dignity through Antropoesía: Centering the Voices of Minoritized Speakers in Language Education Research and Practice. Tilaisuutta oli seuraamassa n. 60 henkilöä.

Sofía Chaparro toimii tutkijana ja opettajana University of Colorado Denverissä kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisen kasvatuksen ohjelmassa (Culturally and Linguistically Diverse Education). Chaparron tutkimus keskittyy siihen, kuinka rotu ja luokka vaikuttavat kielikehityksen ja kaksikielisyyden ideologioihin sekä yhdenvertaisuuteen kaksikielisissä ohjelmissa. Chaparro kasvoi kaksikielisesti ja -kulttuurisesti Texasin osavaltiossa El Pason kaupungissa, joka sijaitsee Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla, ja on toiminut myös opettajana.

Luennossaan Chaparro kertoi tutkimuksestaan, jossa hän tarkasteli sitä, millaisia kokemuksia espanjankielisillä maahanmuuttajavanhemmilla ja huoltajilla on heidän kouluikäisten lastensa kaksikielisestä opetuksesta. Tutkimuksensa hän toteutti mm. havainnoimalla ja haastattelemalla vanhempia ja huoltajia sekä järjestämällä maahanmuuttajaäitien haastattelujen keskeisimmät sisällöt runojen muotoon. Runot koostuivat siis äitien omista sanoista. Chaparro toimi näin, sillä hän huomasi, ettei akateeminen kieli tavoita maahanmuuttajien ääntä ja tunnelatausta. Menetelmä on radikaali keskustelunavaus myös Suomeen, sillä aikaisemmin tällaista tutkimusmenetelmää ei ole juurikaan käytetty. Muistoluennon seuraajat saivat kokea monikielisen runoelämyksen, kun Chaparro esitteli tutkimuksensa tuloksia.

Äitien runot toivat näkyviin mm. heidän vaikeutensa selvitä maassa, jossa he eivät ymmärrä kieltä, kokemuksensa syrjinnästä ja rasismista, yksikielisyyden (tässä tapauksessa englannin) diskursseista sekä surun kielensä menettämisestä, mutta myös kaksikielisyyteen liittyvää toiveikkuutta ja kulttuurisesti kestävän kaksikielisen opetuksen voiman ja potentiaalin. Tutkimuksessa selvisi myös, että kaksikielisyyteen suhtauduttiin eri tavalla englannin- ja espanjankielisten lasten kohdalla. Englantia äidinkielenään puhuvien lasten espanjan kielen oppiminen nähtiin positiivisena asiana, mutta espanjankielisten lasten kohdalla nähtiin, että heidän englannin kielen oppimisensa olisi tärkeämpää kuin heidän kaksikielisyytensä.

Chaparro puhui myös siitä, kuinka sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja esimerkiksi luokkahuoneessa tunnistetaan ja kehitetään arvostuksen kokemuksia kotoutumisen kontekstissa. Tärkeää olisi siis luoda oppimisen tiloja, jotka ovat monikielisiä sekä inhimillisyyttä ja arvokkuuden tunnetta vahvistavia. Myös tutkimuksessa on tärkeää pitää huolta siitä, että tutkittavien arvo ja arvokkuus tunnistetaan tutkimusprosessissa ja että heidän kokemuksensa tulevat nähdyiksi ja kuulluiksi.

Tilaisuudessa jaettiin myös kaksi Kari Sajavaaran nimeä kantavaa tunnustuspalkintoa.  

Professori Kari Sajavaara (1938–2006) oli monipuolinen tutkija soveltavan kielentutkimuksen ja aktiivinen toimija kielikoulutuspolitiikan alalla. Tehtyään pitkän uran Jyväskylän yliopiston englannin kielen laitoksella hän siirtyi vuonna 1996 Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtajaksi, mistä hän jäi eläkkeelle vuonna 2003. Sajavaara oli myös kansainvälisesti tunnustettu verkostoituja ja European Language Councilin perustajajäsen. Kari Sajavaara toimi Jyväskylän yliopiston vararehtorina vuosina 1982–1991 ja humanistisen tiedekunnan dekaanina vuosina 1996–2002. 

Tallenne muistoluennosta tulee myöhemmin katsottavaksi. Mikäli olet kiinnostunut näkemään tallenteen, voit olla yhteyksissä osoitteeseen kieliverkosto(at)jyu.fi.

Chaparron Powerpoint-diat luettavissa (pdf)

Chaparron esitykseen liittyviä kysymyksiä pohdittavaksi (pdf)