Kieli, koulutus ja yhteiskunta – maaliskuu 2010

2

Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 1(1)

Julkaistu 1. maaliskuuta 2010

 

Pääkirjoitus: Kielikoulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia

Sari Pöyhönen

 

Pienestä pitäen vieraiden kielten makuun

Inkeri Riihinen

Saarijärven kaupunki on saanut perusopetuksen vieraiden kielten kehittämiseen hankerahoitusta. Osana kieltenopetuksen kehittämishanketta kaupungin kouluissa toteutetaan saksan kielen kielisuihkutusta.

 

Enemmän suullisen kielitaidon opetusta kouluihin

Salla Marttila ja Elisa Miettinen

Essi Mäkelä on nuori kieltenopettaja, joka työskentelee ensimmäisessä työpaikassaan valmistumisensa jälkeen. Monista kieltenopettajista poiketen Mäkelän työpaikka ei löydy peruskoulusta tai lukiosta, vaan hän toimii opettajana AAC Global Oy:ssä, yksityisessä kielikoulussa, jossa oppilaat ovat täysi-ikäisiä ja opetus on pääasiassa räätälöity vastaamaan työelämän tarpeita.

 

Kielikäsityksen ja kielenopetuksen kytköksistä

Tarja Nikula

Pohdin tässä kirjoituksessa kielikäsityksen ja kielenopetuksen suhdetta paitsi kielen oppimisesta ja luokkahuonevuorovaikutuksesta kiinnostuneena kielentutkijana (ks. esim. Nikula 2005) myös alakoulua käyvän lapsen äitinä. Kielentutkimuksen ja kielenopetuksen maailmat eivät nähdäkseni riittävästi kohtaa, mikä liittyy osaltaan kielikäsityksiin.

 

Kielitaito merkittävä osa Nordean rekrytointia

Pia Bärlund

Jarmo Mäki-Fränti työskentelee Nordeassa henkilöstöjohtajana vastuualueenaan Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa sekä Rannikko-Pohjanmaa. Haastattelussa keskitytään kielitaidon merkitykseen työelämän näkökannalta.

 

Äidinkielet koulutuksessa: Kielten tunnistaminen ja tunnustaminen - Unescon kansainvälisen äidinkielen päivän seminaari 19.2.2010

Mia Halonen

Unescon kansainvälisen äidinkielen päivän seminaari järjestettiin 19.2.2010 Helsingissä Tieteiden talolla. Esityksissä ja keskusteluissa käsiteltiin erityisesti maahanmuuttajakieliä ja suomen kieltä toisena kielenä.