Pienestä pitäen vieraiden kielten makuun

 
Saarijärven kaupunki on saanut perusopetuksen vieraiden kielten kehittämiseen hankerahoitusta. Osana kieltenopetuksen kehittämishanketta kaupungin kouluissa toteutetaan saksan kielen kielisuihkutusta.

Saarijärven kaupunki on saanut perusopetuksen vieraiden kielten kehittämiseen hankerahoitusta. Osana kieltenopetuksen kehittämishanketta kaupungin kouluissa toteutetaan saksan kielen kielisuihkutusta.

Saarijärvellä on hyödynnetty Opetushallituksen vieraiden kielten opetuksen kehittämiseen myöntämää avustusta muun muassa tarjoilemalla saksan maistiaisia esikoululaisille ja 1.-2.- luokille. Olemme kollegani Suvi Rossin kanssa vierailleet talvella 2009-2010 esikouluissa ja alaluokilla kyselemässä, mitä lapset tietävät Saksasta. Yhdessä olemme opetelleet saksaksi muutamia tervehdyksiä, värejä ja numeroita. Tavoitteenamme on ollut, että koulutunnin lopussa pienillä opiskelijoilla on positiivinen ja kiinnostunut asenne vieraaseen kieleen ja myönteinen käsitys itsestään kielenoppijana. Eräässä päiväkodissa esitettiin kielisuihkuttelun tuloksena jopa joulujuhlassa Jouluyö juhlayö saksaksi.

Kaikkiin vierailupaikkoihin on myös jätetty materiaalipaketti, jonka avulla jo opittua vieraan kielen pääomaa voi kerrata ja halutessa laajentaa. Esikoululaiset ovat joskus olleet arkoja sanomaan nimeään edes suomeksi, mutta alaluokkalaiset ovat jo reippaita ja hyvin innostuneita vieraan kielen oppijoita.

Tarkoitus on toteuttaa samanlaisia kielisuihkutuksia tulevina vuosina mahdollisesti myös venäjäksi ja ranskaksi, niin että lapsilla olisi yläkouluun tullessaan ja kielivalintojen mahdollistuessa nykyistä enemmän kiinnostusta opiskella myös muita kieliä kuin englantia ja ruotsia.

Keväällä 2010 saksaa suihkutellaan myös koko kunnan 3. ja 6.-luokissa ennakoiden 3. luokan kevään kielivalintaa ja 8. luokan valintoja. Toistaiseksi Saarijärvellä on mahdollisuus valita A2-kieleksi myös saksa, mutta valinta toteutuu käytännössä vain keskustan alakoulussa, missä opetus fyysisesti järjestetään. 7. luokalla, ennen valinnaisaineiden valintaa, on pidetty vielä täsmämainontaa vieraista kielistä, ja pyritty tällä varmistamaan B2-kielten ryhmien alkaminen. Tavoitteena on saksan, ranskan ja venäjän ryhmien alkaminen joka vuosi. Vanhempainilloissa on kannustettu lapsia kielivalintoihin myös silloin, kun he eivät ole ysin tai kympin kielenoppijoita. Pienikin kielitaito on merkittävä kielitaito työelämässä!

Inkeri Riihinen toimii Saarijärvellä ja Pylkönmäellä kiertävänä englannin kielen opettajana.

 
Artikkeli Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa
Lataa PDF