Kieli, koulutus ja yhteiskunta – toukokuu 2010

5

Pääkirjoitus: Kielipolitiikkaa naapurissa

Teija Kyllönen

Ruotsissa on vajaan vuoden ikäinen kielilaki, ja maassa on viime aikoina kiinnitetty entistä enemmän huomiota myös vähemmistökielipolitiikkaan. Suomalaisesta näkökulmasta erityisen kiinnostavaa on uuden lainsäädännön vaikutus Ruotsin suurimman vähemmistön eli ruotsinsuomalaisten asemaan.

 

Kielenoppijan autonomiasta kieliautonomiaan

Tero Korhonen

Artikkelissa esitellyn tutkimuksen taustalla on tarve edistää sisäisesti erilaisen aikuisopiskelijajoukon englannin oppimista. Pitkittäistutkimus on alkanut syksyllä 2008. Kirjoittaja tutkii aihettaan kielitarinametaforan avulla. Kielitarinoilla hän viittaa merkityksellistettyihin kielikokemuksiin, joita syntyy ihmisen ollessa kosketuksissa uuden kielen kanssa koulussa ja sen ulkopuolella.

 

Ruotsin opettaminen tänään ja huomenna – mitä ruotsinopettajat ajattelevat?

Olli-Pekka Salo

Kun opettajia pyydetään kuvaamaan omaa ammattiaan metaforilla, voidaan samalla saada kuva siitä, miten he mieltävät työnsä. Mitä ruotsin kielen opettajat siis ajattelevat omasta työstään?

 

Kenkää-musikaali

Sirpa Autio

Saarijärven kaupungin kouluissa on toteutettu kansainvälistymistä useiden vuosien ajan. Huhtikuussa 2010 sai ensi-iltansa oppilaiden taidonnäyte ”Kenkää”-musikaali. Musikaali on toteutettu osana vieraiden kielten opetuksen kehittämishanketta.

 

Kielikoulutus opiskelijan silmin – politiikkaako sekin on?

Tiina Tanskanen

Miten näyttäytyy opiskelijan silmin opettajien käymä verkkokeskustelu, jossa pohditaan omaa työtä ja sen kohtaamia kielikoulutuspoliittisia haasteita? Kuinka aineen- ja luokanopettajaksi opiskelevat voisivat vaikuttaa systemaattisemmin kielikoulutuspoliittisesti? Miten kieltenopetusta muutoinkin tulisi uudistaa?

 

Maistiaisia saksan kielellä leikkien ja laulaen - kielisuihkutusta Jyskässä

Johanna Pynnönen

Jyväskylän kaupungissa kokeillaan kielisuihkutusta koululaisten iltapäivätoiminnassa. Kokeilu on osa kaupungissa tapahtuvaa perusopetuksen vieraiden kielten kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kannustaa lapsia valitsemaan kieliä koulussa.