Kielikoulutuspolitiikan verkosto


Esittely

Kielikoulutuspolitiikan verkosto on laajapohjainen, monialainen verkosto, joka tuo yhteen kielikoulutuksen toimijoita, lisää tietoisuutta kielikoulutuksen moniulotteisuudesta ja vaikuttaa kielikoulutuspolitiikkaa koskeviin päätöksiin. Kieliverkosto kehittää myös kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.

Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI) koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa verkostoa vuosina 2009–2020.

Kieliverkoston esittely