Nylander (RKP): Monta kieltä avartaa mieltä

 

RKP on jo pitkään ollut huolissaan siitä, että Suomessa opiskellaan vähemmän kieliä kun aikaisemmin. Suomalainen yhteiskunta on täysin riippuvainen hyvästä osaamisesta, tämä pätee myös kielten osalta.

Pienenä kansakuntana osaamispääomamme on ollut hyvin tärkeätä. Joku on hyvin osuvasti todennut, että maailman markkinoilla on helppo ostaa millä kielellä tahansa. Ratkaisevaa on kuitenkin millä kielellä pystyt myymään tuotteitasi.

Meiltä puuttuu kansallinen kokonaisvaltainen pitkäjänteinen kielistrategia. Jos meillä olisi tällainen strategia, olisi paljon helpompaa luoda tuntijako ja opetussuunnitelma jotka tukevat tätä kansallista näkemystä tarpeista kokonaisuuden kannalta.

Niin sanotun tuntijakotyöryhmän ehdottamat parannukset kieltenopetukseen olivat RKP:n mielestä hyviä ja kannatettavia. Aikaistamalla kieltenopetusta luomme myös paremmat edellytykset lapsille oppia monta kieltä. Tätä ehdotusta seuraavan hallituksen tulee viedä eteenpäin.

Opetuksen sisältöön tulee kiinnittää huomiota. Kielten puhuminen on hyvin tärkeää opetuksessa. Edistystä on toki tapahtunut, mutta mielestämme voisimme edelleen kehittää suullista taitoa ilman että kielioppi kärsii.

Erilaiset kielisuihkut ja kielikylvyt ovat kannatettavia.

 

Kirjoittaja on riksdagsledamot / kansanedustaja Mikaela Nylander. Kirjoitus edustaa puolueen näkemystä.

 
Artikkeli Jyväskylän yliopiston JYX-julkaisuarkistossa
Lataa PDF