Kirjoituskutsu: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (toukokuu 2023) / Call for Papers: Language, Education and Society) (May 2023)

(See in English below.)

 

Julkaistu 31.1.2023

Kirjoituskutsua saa levittää vapaasti. 

 

Kieliverkoston vuoden 2023 teema on Kielen ja vuorovaikutuksen arviointi muutoksessa. Teemalle omistetaan Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden toukokuun 2023 numero. (Ks. myös teemavuotta koskeva tiedote.)

Teemavuoteen liittyvä teemanumero julkaistaan toukokuussa 2023 (viikolla 19). Kieliverkosto on monipuolisesti kiinnostunut kielikoulutukseen sekä kielenkäytön ja vuorovaikutuksen arviointiin liittyvistä tutkimus- ja opinnäytetuloksista, hankkeista, opetuskokeiluista, käytänteistä ja kielikoulutuspoliittisista päätöksistä. Esimerkkiteemoja:

 • arvioinnin erilaiset tavoitteet, tehtävät ja seuraukset

 • arvioinnin uudistamistarpeet kieltenopetuksessa

 • kielitaidon arviointi ja digitaalisuus

 • suullisen kielitaidon arviointi

 • opetuksen järjestäjien hyvät käytänteet ja haasteet liittyen arviointiin

 • eettinen ja oikeudenmukainen arviointi

 • arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana

 • arvioijien arviointi-identiteetit ja arviointiyhteisöt

 • näkökulmia ylioppilastutkintoon ja muihin high stakes -testijärjestelmiin

 • kielitaidon riittävyys esimerkiksi tietoaineiden osaamisen osoittamisessa, ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä

Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan teemanumeroon, ota Kieliverkostoon yhteyttä viimeistään ke 15.2.2023, niin keskustellaan asiasta. Kerro viestissäsi artikkeli-ideastasi ja ajatuksestasi mahdolliseksi artikkelin rakenteeksi. Varsinaisten artikkeleiden jättö teemanumeroon on pe 14.4.2023, jos artikkelisi hyväksytään teemanumeroon. Osa ehdotetuista artikkeleista saatetaan julkaista myöhemmin jossakin muussa numerossa vuoden 2023 aikana.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta on Kielikoulutuspolitiikan verkoston (Kieliverkoston) julkaisema avoin verkkolehti, jossa julkaistaan artikkeleita ja puheenvuoroja kielikoulutuksen eri alueilta. Verkkolehti on matalan kynnyksen julkaisukanava ja kielten opettajien, tutkijoiden ja kielten asiantuntijoiden ammattilehti, johon toivomme yleistajuisia kirjoituksia suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Kieliverkosto jää odottamaan ajatuksia kutkuttavia artikkeli-ideoita ja toivottaa samalla kaikille innostavaa vuotta 2023!

Lisätietoja:

Kieliverkosto

www.kieliverkosto.fi

kieliverkosto@jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto

**

Lisätietoja verkkolehdestä ja kirjoitusohjeista löytyy Kieliverkoston verkkosivuilta osoitteista: 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kirjoitusohjeet 

https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/tietoa-verkkolehdesta

 

**

CALL FOR PAPERS: Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society) (May 2023)

 

You are welcome to share the call for papers.

 

Language and interaction assessment in transition is the theme for The Finnish Network for Language Education Policies (Kieliverkosto) in 2023. Kieliverkosto will publish a theme issue on this theme in May 2023 in the online journal Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society).

We welcome a wide range of articles related to language education and language and interaction assessment in research, theses and dissertations, projects, teaching experiments, practises and language education policy decisions. Examples of article topics:

 • different goals, functions and results of assessment

 • needs for renewing assessment in language education

 • assessment of language proficiency and digitalization

 • assessment of spoken language

 • best practices and difficult challenges in assessment as seen by the teachers

 • ethical and just assessment

 • assessment as a societal gate keeper

 • reviewers’ assessing profiles and assessment communities

 • views on the Finnish matriculation examination and other high-stakes tests

 • satisfactory language proficiency for showcasing knowledge for example at secondary education and working life

The theme issue will be published in May 2023 (week 19). If you’re interested in writing, please contact Kieliverkosto by 15 February 2023 at the latest. Tell us about your article idea and the possible structure of the article. The actual hand in date for articles is Fri 14 April 2023 if your article idea gets accepted. Some of the articles might be published later in 2023.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta (Language, Education and Society) is an open online journal edited by Kieliverkosto. We publish articles and comments on subjects within the language education field. The journal is a low-threshold publishing platform which brings together researchers, language policy decision-makers, teachers and others working in the field. We publish articles in Finnish, Swedish and English.

We are looking forward to your inspiring article ideas! Have a great start of the year 2023!

More information:

Kieliverkosto (The Finnish Network for Language Education Policies)

https://www.kieliverkosto.fi/en?set_language=en  

Contact via email: kieliverkosto@jyu.fi

Twitter: @kieliverkosto                                         

**

More information about the online journal: 

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal 

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal/information-about-the-online-journal  

https://www.kieliverkosto.fi/en/e-journal/writing-instructions-for-the-online-journal-kieli-koulutus-ja-yhteiskunta